Återvinning i världsklass

Två medarbetare från återvinningen framför en sopbil

I Falu kommun jobbar vi hårt och mycket för att minska avfallet och nyttja resurser. Det gör oss till en av Sveriges bästa kommuner på återvinning. Men vi behöver din insats och alla måste hjälpas åt!

Öppet idag ÅVC 12 oktober

Sophämtning

Vi hämtar ditt hushållsavfall på en bestämd hämtningsdag var fjortonde dag.

Hitta snabbt