Återvinningsstationer

Hand som slänger ofärgat glas i en container på återvinningsstationen

På återvinningsstationerna runt om i kommunen kan du lämna förpackningar av glas, metall, plast, papper och tidningar. De finns intill affärer eller andra naturliga samlingsplatser.

Återvinningsstationen vid City Gross togs bort 20 maj

ÅVS 17674 City Gross togss bort på grund av att marken där återvinnings-stationen står ska nyttjas för annat.

Din närmaste återvinningsstation blir:

Vi har tagit över återvinnings­stationerna

Den 1 januari 2024 tog Falu Energi & Vatten över insamlingen av hushållens förpackningsavfall, från FTI. Du sorterar förpackningarna som vanligt och tar med dem till närmaste återvinningsstation.

Vad händer mer när vi tar över återvinningsstationerna?

Frågor och svar om återvinningsstationerna

Mer information för fastighetsägare till flerfamiljshus

 

Hitta närmaste återvinningsstation

Skräpigt eller överfullt?

Även om alla stationer töms med jämna mellanrum händer det ibland att behållarna blir fulla innan det är dags för tömning. Berätta för oss om det är fullt genom att felanmäla här:

Sorteringsguider till din hjälp

Hyresrätt och bostadsrätt

I en del hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar finns det speciella återvinningsrum för insamling av tidningar och förpackningar. Fråga din hyresvärd om du är osäker på hur det fungerar där du bor.
Mer information för fastighetsägare till flerfamiljshus

Frågor och svar om återvinningsstationer

Kan jag som företagare lämna verksamhetens förpackningar på återvinningsstationen i kvarteret?

Nej, återvinningsstationerna är inte anpassade för verksamheter. Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna. Företag och verksamheter lämnar förpackningar på återvinningscentralen utan avgift.

Får förskolor eller skolor lämna förpackningar på återvinningsstationer?

Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar. Förskolor, skolor, andra verksamheter och företag vänder sig direkt till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av sin återvinning. Verksamheter som ur ett pedagogiskt syfte vill lära ut hur källsortering och återvinning går till, får besöka våra återvinnings­stationer för att lägga förpackningar på avsedd plats i våra behållare. Det gäller verksamheter som förskolor, fritidshem, behandlingshem, SFI-grupper eller liknande.

Hur ofta töms behållarna på återvinningsstationerna?

Det är olika. Du hittar information om tömning här på vår webbplats.

Beroende på belastningen på olika stationer kommer vi kunna göra justeringar i tömningsfrekvens.

FEV följer löpande upp anmälningar från allmänheten och gör justeringar i både tömningar och städning på de ställen som det är möjligt. Vissa av stationerna töms redan idag 6 dagar i veckan. Tömningarna går på förstärkt schema under högtider.

Kameraövervakas stationerna?

Nej.

När städas stationerna?

Du hittar information om städning på respektive återvinningsstation här på vår webbplats.

FEV följer löpande upp anmälningar från allmänheten och gör justeringar i både tömningar och städning på de ställen som det är möjligt.

Hur ofta städas stationerna?

Det varierar lite beroende på vilken station det är, men mellan en och fyra gånger per vecka. FEV följer löpande upp anmälningar från allmänheten och gör justeringar i både tömningar och städning på de ställen som det är möjligt.

Vad händer om det är fullt på kväll eller helg?

Du kan göra felanmälan via QR-koden på behållare på stationen, eller felanmäla direkt här vår webbplats.

Vad händer om det är ostädat på kväll eller helg?

Du kan göra felanmälan via QR-koden på behållare på stationen, eller felanmäla direkt här vår webbplats.

Vad händer om något är trasigt på kväll eller helg?

Du kan göra felanmälan via QR-koden på behållare på stationen, eller felanmäla direkt här vår webbplats.

Städas det oftare nu när ni är ansvariga?

Stationerna städas mellan en och fyra gånger per vecka. FEV följer löpande upp anmälningar från allmänheten och gör justeringar i både tömningar och städning på de ställen som det är möjligt.

Töms behållarna oftare nu när ni är ansvariga?

De töms ungefär som tidigare. Vartefter vi bygger ut fastighetsnära insamling av förpackningar kommer stationerna att bli mindre belastade.

Vad gör jag om det brinner i en behållare?

Då ska du ringa 112.

Måste jag diska förpackningarna?

Nej, men töm på innehåll och skölj ur.

Hur gör jag med förpackning som består av flera material?

Det står oftast på förpackningen hur den ska sorteras. Annars är huvudregeln att sortera efter det material som förpackningen mest består av.

Hur vet jag om det ska sorteras som papper, plast eller metall?

Det står oftast på förpackningen hur den ska sorteras. Annars är huvudregeln att sortera efter det material som förpackningen mest består av.

Du kan även söka i sorteringsguiden på sopor.nu Länk till annan webbplats. och se hur din förpackning ska sorteras.

Varför får jag inte slänga diskborste eller dricksglas på återvinningstationen?

För att detta inte är en förpackning.

Varför är öppningarna så små?

För att stationerna är avsedda för förpackningar till konsumenter. Det är också av säkerhetsskäl.

Stationen behöver snöröjas – hur gör jag?

Du kan göra felanmälan via QR-koden på behållare på stationen, eller felanmäla direkt här vår webbplats.

Var kastar jag fönsterkuvert?

Det här är en vanlig fråga vi får. I Falun kan du numera kasta alla kuvert, även fönsterkuvert bland tidningar och trycksaker.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.