Helhets­lösningar för avfalls­hantering

Man som kör ett svart sopkärl framför sig

Vi erbjuder företag och verksamheter att återvinna avfallet på bästa sätt. Med våra helhetslösningar uppnår ni en hållbar och kostnads­effektiv avfallshantering.

Så här går det till:

1. Hur fungerar det idag?

Inledningsvis går vi igenom hur företaget hanterar avfall och återvinning idag, för att få en bild av rutiner och vilken utrustning som finns. Det ger också en bra bild över hur stor mängd avfall som ska hanteras.

2. Vilken lösning passar företaget

De flesta företag uppskattar att få en helhetslösning, men det går givetvis att ta hjälp med vissa delar. Nästan alla företag har potential att öka andelen återvinning. Vi kan rekommendera utrustning, sorteringsrutiner och hämtningsfrekvens utifrån era förutsättningar.

3. Rutiner och utbildning

När vi placerat rätt utrustning hos er är det dags att komma igång. En förutsättning för effektiv sortering är att människor blir medvetna och ser vikten av att sortera avfallet. Vi hjälper dig att komma igång.

4. Hämtningsrutiner

Vi hämtar och tömmer regelbundet utifrån de rutiner vi kommit överens om. Vi tar fullt ansvar för transporten, att avfallet kommer dit det ska och att det hanteras på bästa sätt. Du hittar tidpunkt för nästa sophämtning i företagets konto på Mina sidor.

5. Uppföljning

När vi går igenom avfallshanteringen tillsammans med ert företag kan ni snabbt få kontroll över kostnader och avfallshanteringens volym genom statistik och uppföljning.

Frågor och kontakt

Vi hjälper dig med dina frågor och att komma igång.

Kontakta våra företagssäljare