Bilder på sand, grus, jord

Odlingsjord

Odlingsjord

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Odlingsjorden är en lucker naturgödslad torvbaserad planteringsjord med tillsats av sand. Tillverkad av KRAV-godkända råvaror.

Jorden är lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus och passar bra till odling av ätliga växter i kruka och pallkrage. Blandas väl med uppgrävd jord. Består av ca 78 procent vitmossetorv, 15% hönsgödselkompost, 7% sand och kalkstensmjöl.

Rabattjord

Rabattjord

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Rabattjorden passar till frösådd, blomrabatter, träd och buskar. Består av 20 procent matjord blandat med 40 procent grönkompost från trädgårdsavfall, 20 procent stenmjöl och 20 procent grävtorv. Det tidigare sanden är utbytt till stenmjöl som är bättre för vår miljö. Torven är utbytt till grävtorv.

Anläggningsjord

Anläggningsjord

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Anläggningsjorden passar till gräsmattor. Består av 40 procent matjord blandat med 40 procent grönkompost från trädgårdsavfall, 10 procent stenmjöl och 10 procent grävtorv. Det tidigare sanden är utbytt till stenmjöl som är bättre för vår miljö. Torven är utbytt till grävtorv.

Täckbark

Täckbark

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Puts- och mursand 0-3

Puts- och mursand

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Stenmjöl 0-4

Stenmjöl

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Gårdsgrus 8-16

Gårdsgrus

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Kross 0-18

Stenkross

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Asfaltskross

Asfaltskross

10-kronan finns där för att ge en uppfattning om storlek.

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.