Pris för sophämtning

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan för 2019. Här ser du vad din sophämtning kostar.

Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för brännbart restavfall. Om du väljer att hemkompostera kan du välja bort kärl för matavfall.

Blankett för ansökan om hemkompost länk till annan webbplats


Pris för permanentboende med tömning varannan vecka (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift* (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

1 146

379

309

21

240 liter

1 146

379

309

35

370 liter

1 146

379

309

54

*tidigare pris för kompostPris för fritidsbostad med tömning under juni-augusti (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift* (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

504

126

154

21

240 liter

504

126

154

35

370 liter

504

126

154

54

*tidigare pris för kompostPris per år/fastighet för gemensamt hämtställe

Fastavgift

Permanentboende

Fritidsbostad
(juni–augusti)

Grundavgift

1 146

504

Brännbart restavfall

385

177

Matavfall*

232

117

*tidigare pris för kompost


Prisexempel

För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart restavfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för matavfall (hämtning var 14:e dag) där båda kärlen placeras vid väg blir priset: 1 146 kr (grundavgift) + 379 kr/år (för transport) + 309 kr/år (matavfall) + 21 kr/tömning .

För 12 tömningar av brännbart restavfall och 26 tömningar av matavfall blir priset per år 2 086 kr.

Övriga avgifter

Avfallstaxa 2019 (pdf)PDF

Priser 2020

Här hittar du priser för sophämtning år 2020

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.