Pris för sophämtning 2021

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan. Här ser du vad din sophämtning kostar.

Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för brännbart restavfall. Men du kan välja bort kärl för matavfall, om du väljer att hemkompostera.

Blankett för ansökan om hemkompost Länk till annan webbplats.


Pris för permanentboende med tömning varannan vecka (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift* (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

1 183

391

319

26

240 liter (endast brännbart)

1 183

391

-

42

370 liter (endast brännbart)

1 183

391

-

66

*tidigare pris för kompostPris för fritidsbostad med tömning under juni-augusti (i kronor)

Kärlstorlek

Grundavgift (per år)

Kärlhyra & transport (per år)

Matavfallsavgift* (per år)

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

520

130

159

26

240 liter (endast brännbart)

520

130

-

42

370 liter (endast brännbart)

520

130

-

66

*tidigare pris för kompostPris per år/fastighet för gemensamt hämtställe

Fastavgift

Permanentboende

Fritidsbostad
(juni–augusti)

Grundavgift

1 183

520

Brännbart restavfall

398

183

Matavfall*

239

121

*tidigare pris för kompost


Prisexempel

För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart restavfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för matavfall (hämtning var 14:e dag) där båda kärlen placeras vid väg blir priset: 1 183 kr (grundavgift) + 391 kr/år (för transport) + 319 kr/år (matavfall) + 26 kr/tömning.

För 12 tömningar av brännbart restavfall och 26 tömningar av matavfall blir priset per år 2 205 kr.

Övriga avgifter

Avfallstaxa 2021 (pdf) Pdf, 504.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.