Farligt avfall

Man tar emot färgburkar på återvinningscentralens inlämning för farligt avfall

I en perfekt värld skulle alla sortera sitt avfall minutiöst och allt som kunde återvinnas skulle tas till vara. Men vi är ju bara människor, och kan inte göra mer än vårt bästa. Alla slarvar ibland. Det finns dock en sak som vi vill be dig att aldrig slarva med – farligt avfall.

Allt farligt avfall ska lämnas till någon av våra återvinningscentraler.

Återvinningscentralernas öppettider

Dödliga vardagsprylar

  • Lysrör, målarfärg, motorolja, rengöringsmedel, batterier och läkemedel är exempel på avfall som kan bli livsfarligt om det sorteras fel.
  • Bly, kadmium och andra farliga tungmetaller riskerar att spridas och lagras i våra kroppar om batterier läggs i soppåsen.
  • Om lösningsmedel hamnar bland trädgårdsavfallet måste stora mängder kompost kasseras för att inte utsöndra ett dödligt gift.
  • Kvicksilvret som släpps ut från krossade lågenergilampor ger njurskador och skadar människans centrala nervsystem.
  • Exempel på farligt avfall; glödlampor och lysrör, kemikalier, oljor, batterier, sprayflaskor, småelektronik, TV och bildskärmar och vitvaror.

Tänk med andra ord efter både en, två och tre gånger innan du slänger något som du tror kan klassas som farligt avfall i soppåsen.

Hjälp att sortera rätt

Om du är osäker på hur avfallet ska sorteras, använd en sorteringsguide så du kan känna dig helt säker på att göra rätt.

Sorteringsguide Länk till annan webbplats.

Tack för din omtanke!

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.