Töm säcken - sortera avfallet

Barn nekar vuxen att slänga en svart sopsäck

Tillsammans med dig som bor i Falu kommun jobbar vi hårt för att minska avfall och använda resurserna på rätt sätt. Men vi kan bli ännu bättre på att återbruka och återvinna.

Sortera avfallet - det är så här du "tömmer säcken":

 1. Sortera avfallet efter material redan i hemmet. Märk upp behållarna,
  både i köket och där du har avfall som ska till återvinningscentralen. Då kan du lättare sortera och det går fortare vid ditt besök hos oss.
 2. Åk till din närmaste återvinningscentral och lämna avfallet på avsedd plats.
 3. När du ”Tömt säcken” kan du återanvända den eller lämna även den
  i rätt container.
 4. På fev.se/återvinning finns karta över återvinningscentralerna i Falun,
  Bjursås och Svärdsjö. De visar i vilken ordning containrarna kommer
  så du kan packa bilen på ett smart sätt.


Så minskar vi mängden brännbart avfall

Minst 50 procent av det som slängs i den brännbara containern ("Slutsorterat") på återvinnings­centralerna (ÅVC), slängs fel. Det betyder att det finns en hel del saker som skulle kunna återbrukas eller materialåtervinnas.

Ett stort steg för att minska mängden avfall är att sortera det som slängs i containern. Vi behöver göra en förändring och vi kallar den för ”Töm säcken”. Tillsammans behöver vi börja sortera, återbruka och materialåtervinna det som slängs. Genom att göra det som ska slängas synligt kan vi tillsammans hjälpa varandra med att sortera rätt. Enbart det som inte ska lämnas till någon annan container ska hamna i Slutsorterat.

Hushållssopor ska du inte lämna på återvinningscentralen, de ska ned i sopkärlet hemma.

Därför ska du sortera, återbruka och återvinna

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall.

 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en hållbar framtid genom att mindre råvaror behöver användas
  till nya produkter.

Exempel på hur avfall ska sorteras:

Vilket material som ska lämnas var

Material:

Lämnas till:

Begagnade kläder, underkläder, lakan, handdukar, hushållstextilier

Återbruket eller Human Bridge insamlingsbehållare (går till textilåtervinning)

Inte i container för Slutsorterat!

Överbliven handkräm, smink eller tvål

Farligt avfall

Inte i container för Slutsorterat!

Sprayburk (med gas kvar)

Farligt avfall

Inte i container för Slutsorterat!

Färgrester och lim

Farligt avfall

Inte i container för Slutsorterat!

Wellpapp

Container för pappersförpackningar

Inte i container för Slutsorterat!

Alla förpackningar

Sorteras i rätt container för förpackningar, t ex plast, metall, glas.

Inte i container för Slutsorterat!

Gummislangar, tapet
och trasiga skidor

Container för Slutsorterat

Då ska du använda genomskinliga säckar

Material som påverkar våra medarbetares arbetsmiljö behöver förpackas
ordentligt. Genom att använda genomskinliga säckar ser våra medarbetare
lättare vad som finns i dem.

Vilket material som ska läggas i genomskinlig säck och var det ska lämnas

Material i genomskinlig säck:

Lämnas till:

Isolering

Containern för isolering

Asbest

Containern för asbest

Spån och annat dammande material

Container Slutsorterat

Invasiva arter (till exempel lupiner och parkslide)

Container Slutsorterat

Genomskinliga säckar finns att köpa i handeln och på våra återvinningscentraler.

Förändringen ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro och Jönköping. Även Borlänge Energi har påbörjat arbetet. I Västerås har mängden avfall till förbränning minskat med 50 procent sedan starten i maj 2018.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.