Töm säcken - minska avfallet genom att sortera, återbruka och återvinna innehållet

Tillsammans med dig som bor i Falu kommun jobbar vi hårt för att minska avfall och använda resurserna på rätt sätt. Men vi kan bli ännu bättre på att återbruka och återvinna.

Minst 50 procent av det som slängs i den brännbara containern på återvinnings­centralerna (ÅVC), slängs fel. Det betyder att det finns en hel del saker som skulle kunna återbrukas eller materialåtervinnas..

Så minskar vi mängden brännbart avfall

Ett stort steg för att minska mängden avfall är att börja sortera det som slängs i containern för brännbart. Vi behöver därför tillsammans göra en förändring och vi kallar den för ”Töm säcken”. Töm säcken innebär att det som du tidigare slängt i tillslutna säckar, kartonger eller rakt ner i brännbara containern på återvinnings­centralerna, i första hand ska återbrukas eller materialåtervinnas. Det kan till exempel vara
textilier, elektronik, farligt avfall och förpackningar.

Säckar, kartonger och plasthinkar kan användas att frakta ditt avfall från hemmet till återvinningscentralen för att sedan läggas löst i rätt container. Säcken och kartongen kan sedan användas nästa gång du ska till återvinnings­centralen. Eller så lämnas de till material­återvinning. Det som blir kvar i den brännbara containern är endast saker som inte ska eller inte kan återbrukas eller material­återvinnas.

Därför ska du sortera, återbruka och återvinna

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall.
Först och främst behöver vi bidra till en hållbar framtid. Vi vill också undvika att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning. Förbränningspriserna har ökat och ju mer vi skickar till förbränning, ju dyrare blir det, vilket i slutändan påverkar avfallstaxan.

Exempel på saker som inte går går att återvinna utan ska sorteras som brännbart:

 • Madrasser
 • Gummi
 • Slangar
 • Tapet
 • Skidor (trasiga)
 • Räfsor (trasiga)

Då ska du använda genomskinliga säckar

Material som påverkar våra medarbetares arbetsmiljö behöver förpackas ordentligt.
Genom att använda genomskinliga säckar ser våra medarbetarna lättare vad som finns i dem. Packa följande material i genomskinliga säckar:

 • Isolering (slängs i containern för isolering)
 • Spån och annat dammande material (brännbar container)
 • Asbest (lämnas i containern för asbest)
 • Invasiva arter (till exempel lupiner, lämnas i brännbar container)
 • Textil (klädcontainer eller Återbruket)

Genomskinliga säckar finns att köpa i handeln och på våra återvinningscentraler.

Så "tömmer du säcken"

 • Sortera avfallet efter material redan i hemmet. Märk upp behållarna, både i köket och där du har avfall som ska till återvinnings­centralen. Då kan du lättare sortera och det går fortare vid ditt besök på återvinnings­centralen.
 • Återanvänd kartonger och fyll dem med till exempel farligt avfall eller elektronikavfall. När du tömt kartongen kan du material­återvinna den på plats och slänga den i containern för wellpapp.
 • Fråga gärna personalen på återvinnings­centralen om du vill ha hjälp.

Förändringen ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro och Jönköping. Under hösten har även Borlänge Energi påbörjat arbetet. I Västerås har mängden avfall till förbränning minskat med 50 procent sedan starten i maj 2018.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.