Töm säcken - minska avfallet

Tillsammans med dig som bor i Falu kommun jobbar vi hårt för att minska avfall och använda resurserna på rätt sätt. Men vi kan bli ännu bättre på att återbruka och återvinna.

Minst 50 procent av det som slängs i den brännbara containern på återvinnings­centralerna (ÅVC), slängs fel. Det betyder att det finns en hel del saker som skulle kunna återbrukas eller materialåtervinnas..

Så minskar vi mängden brännbart avfall

Ett stort steg för att minska mängden avfall är att börja sortera det som slängs i containern för brännbart. Vi behöver göra en förändring och vi kallar den för ”Töm säcken”. Tillsammans behöver vi börja sortera, återbruka och materialåtervinna det som slängs. Genom att göra det som ska slängas synligt kan vi tillsammans hjälpa varandra med att sortera rätt. Enbart det som inte ska lämnas till någon annan container ska hamna i brännbart.

Därför ska du sortera, återbruka och återvinna

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall.

 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en hållbar framtid genom att mindre råvaror behöver användas
  till nya produkter.

Exempel på hur avfall ska sorteras:

Vilket material som ska lämnas var

Material:

Lämnas till:

Begagnade kläder, underkläder, lakan, handdukar, hushållstextilier

Återbruket eller Human Bridge insamlingsbehållare (går till textilåtervinning)

Överbliven handkräm, smink eller tvål

Farligt avfall

Sprayburk (även tomma)

Farligt avfall

Färgrester och lim

Farligt avfall

Wellpapp

Container för wellpapp

Alla förpackningar

Sorteras i rätt container för förpackningar, t ex plast, metall, glas

Madrasser, gummislangar, tapet
och trasiga skidor

Container för brännbart

Då ska du använda genomskinliga säckar

Material som påverkar våra medarbetares arbetsmiljö behöver förpackas
ordentligt. Genom att använda genomskinliga säckar ser våra medarbetare
lättare vad som finns i dem.

Vilket material som ska läggas i genomskinlig säck och var det ska lämnas

Material i genomskinlig säck:

Lämnas till:

Isolering

Containern för isolering

Asbest

Containern för asbest

Spån och annat dammande material

Container för brännbart

Invasiva arter (till exempel lupiner och parkslide)

Container för brännbart

Genomskinliga säckar finns att köpa i handeln och på våra återvinningscentraler.

Så "tömmer du säcken"

 1. Sortera avfallet efter material redan i hemmet. Märk upp behållarna,
  både i köket och där du har avfall som ska till ÅVC:n. Då kan du lättare
  sortera och det går fortare vid ditt besök på återvinningscentralen.
 2. Åk till din närmaste ÅVC och lämna avfallet på avsedd plats.
  Fråga gärna personalen om du behöver hjälp.
 3. När du ”Tömt säcken” kan du återanvända den eller lämna den
  till materialåtervinning.
 4. På fev.se/återvinning finns karta över återvinningscentralerna i Falun,
  Bjursås och Svärdsjö. De visar i vilken ordning containrarna kommer
  så du kan packa bilen på ett smart sätt.

Förändringen ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro och Jönköping. Även Borlänge Energi har påbörjat arbetet. I Västerås har mängden avfall till förbränning minskat med 50 procent sedan starten i maj 2018.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.