$scriptVariables.Visningsnamn
Badtemperatur
$sensorData.temperature °C
Uppdaterad
$sensorData.updateDay $sensorData.updateHour
Hitta till $scriptVariables.Visningsnamn