Elavtal och priser för privatkunder

All vår el är faluproducerad, alltså producerad här i vår kommun. Det är vad vi kallar lokalt. Vi är dessutom certificerade med Schysst Elhandel så att du kan köpa el utan att bli lurad. Vi levererar ren el till dig, producerad av förnybara energikällor.

Här kan du läsa om våra olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Fast pris

Du har koll på kostnaden

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1 eller 3 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 50/50-avtal.

Avtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3.

Fast pris (start senast 2022-05-01)


1 år

3 år

Enhet

Elpris

95,90

72,90

öre/kWh

Moms

23,98

18,23

öre/kWh

Elpris inklusive moms

119,88

91,13

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35

35

kr


Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

‌Jämförpris (start senast 2022-05-01)

Fast elpris

Aktuellt pris
öre/kWh

2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

1 år

119,88

140,88

128,28

121,98

3 år

91,13

112,13

99,53

93,23Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag

Vill du teckna elavtal klicka här Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Rörligt pris

Ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.

Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Rörligt pris för december 2021


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

190,60

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Elcertifikat

1,60

öre/kWh

Moms

48,68

öre/kWh

Elpris inklusive moms

243,38

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35,00

kr/månad


Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Jämförpris december 2021


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

243,38

264,38

251,78

245,48


Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

Tabell över historiska priser 2020-2021‌

Månad

2020

öre/kWh

2021

öre/kWh

Januari

30,80

56,30

Februari

25,50

62,40

Mars

21,10

43,30

April

15,30

39,10

Maj

19,30

50,10

Juni

31,10

46,30

Juli

14,90

65,30

Augusti

41,70

73,40

September

40,60

99,20

Oktober

29,10

73,50

November

32,70

100,70

December

38,10

194,70

Snittpris under året

28,35

75,36

Mixpris 50/50

Fast och rörligt pris samtidigt

Med mixpris får du halva elanvändningen till fast pris och den andra halvan till rörligt pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen. Bindningstiden för 50/50-avtalen är 1 eller 3 år.

Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Mixpris 50/50-avtal.

Aktuella priser samt historik för det rörliga priset hittar du under rubrikerna Fast pis och Rörligt pris. Även vid mixpris är månadsavgiften 35 kr/månad inklusive moms.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Elavtal för fjärrvärmekund

Du får ett unikt elavtal

Om du är fjärrvärmekund hos oss får du rabatt på ditt elavtal med Falu Energi & Vatten. Det är vårt sätt att visa att fjärrvärmekunderna är en viktig del i att vi kan producera förnybar el i Falun.

Rabatten är 1,5 öre/kWh på den rörliga delen och 10 kr/månad på den fasta avgiften. Rabatten är inklusive moms och gäller valfritt elavtal hos Falu Energi & Vatten.

Du kan bara teckna avtalet på fastigheter som har fjärrvärme. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärme­användningen.

För att teckna elavtal för fjärrvärmekund, kontakta kundtjänst  eller fyll i formuläret nedan. Ange att du är fjärrvärmekund när du tecknar avtalet.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Anvisningspris

Om du inte väljer ett avtal, då betalar du ett så kallat anvisat pris. Anvisningspris får du som inte gjort ett aktivt val av elhandelsavtal. Det anvisade priset är oftast högre än priset du får om du gör ett aktivt val. Anvisningspriset är ett rörligt pris baserat på den nordiska elbörsen och har ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Anvisningpris för december 2021


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

203,20

öre/kWh

Moms

50,80

öre/kWh

Elpris inklusive moms

254,00

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

50,00

kr/månad

Jämförpris december 2021


Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Anvisningspris

254,00

284,00

266,00

257,00

I tabellen ovan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer.

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor


Befintlig kund - vill byta elavtal

Om du vill göra en förändring i ditt avtal, exempelvis ändra från rörligt till fast pris, kontakta kundtjänst.

När tiden för ditt avtal håller på att gå ut kommer du att få information om det. Du kan då gå in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst för omteckning. Om du inte gör ett aktivt val kommer avtalet förlängas automatiskt med rörligt pris.

Teckna nytt elavtal i Mina sidor