Elavtal och priser för privatkunder

All vår el är faluproducerad, alltså producerad här i vår kommun. Det är vad vi kallar lokalt. Vi är dessutom certificerade med Schysst Elhandel så att du kan köpa el utan att bli lurad. Vi levererar ren el till dig, producerad av förnybara energikällor.

Här kan du läsa om våra olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Falupriset

Exlusivt elavtal för dig som är Falubo

Detta är det tryggaste och mest prisvärda elavtalet vi kan erbjuda dig just nu. Det unika med Falupriset är att det till störst del baseras på den el vi har säkrat upp från vår egen produktion. Det gör att pristopparna dämpas och blir det mest förmånliga elavtalet för Faluborna. Falupriset ger alltså en jämnare prisutveckling än Rörligt pris och Timpris.

Med Falupriset får du ett månadssnittpris på din förbrukning. Falupriset passar dig som vill ha ett tryggt elavtal, utan att behöva följa elpriser på elbörsen.

Grundpriset utgör 80% och är inledningsvis 1 kr/kWh från den 1 november. Det rörliga priset som utgör 20% baseras på elbörsen Nord Pool. Elcertifikat och övriga inköpskostnader, samt månadsavgift 40 kr tillkommer.

Falupriset har ingen bindningstid och uppsägningstiden är en månad. Vid eventuella prisändringar på grundpriset aviserar vi i god tid, minst en månad innan på fev.se, samt på fakturan.

Falupriset januari 2023


Belopp

Enhet

Grundpris (80%)

80

öre/kWh

Rörligt pris januari (20%)

110,60

öre/kWh

Elcertifikat *)

0,6

öre/kWh

Påslag *)

2,5

öre/kWh

Övriga inköpskostnader *)

14,92

öre/kWh

Moms

25,13

öre/kWh

Totalt elpris

125,67

öre/kWh

Månadskostnad inklusive moms

40

kr/månad

*) Elcertifikat, påslag och övriga inköpskostnader ingår i det rörliga priset men tillkommer på grundpriset. "Övriga inköpskostnader" består av elanvändningsprofil, myndighetsavgift och ursprungsgaranti

Klicka här om du vill veta lite mer och se månadens uträkning av Falupriset.

Jämförpris Falupriset januari 2023

Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

125,67

149,67

135,27

128,07

Den rörliga delen baserad på timpris - Falupriset Tim

Du kan välja Falupriset Tim om du är aktiv och engagerad i din elanvändning och noggrant följer elpriserna på elbörsen. Med Falupriset Tim får du ett rörligt pris som baseras på när du använder din el.

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte.

Teckna Falupriset Tim genom att kontakta kundtjänst

Fast pris

Just nu kan vi inte erbjuda elavtal med fast pris

Det oroliga läget på elmarknaden gör att vi för tillfället har valt att pausa nyteckning av våra fastprisavtal. De extrema priserna och svängningarna på elbörsen Nordpool gör det svårt för oss att sätta de fasta elpriserna på ett rimligt sätt. Vi utvärderar utvecklingen löpande.

För dig som bor i Falu kommun kommer vi senare i höst att erbjuda en ny avtalsform som kommer att dämpa elpriskostnaderna. Mer information kommer i slutet av september.

Om du har möjlighet att anpassa din elanvändning efter elpriserna på elbörsen Nordpool kan Timprisavtal vara ett alternativ för att sänka elkostnaden.

Du kan läsa mer om Timprisavtal i en flik längre ner.

Rörligt pris

Ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.

Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Rörligt pris för elområde SE3 januari 2023


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

110,60

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Elcertifikat

0,60

öre/kWh

Moms

27,65

öre/kWh

Elpris inklusive moms

138,25

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35,00

kr/månad


Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Jämförpris elområde SE3  januari 2023


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

138,25

159,25

146,65

140,35


Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

Tabell över historiska priser elområde SE3 2021-2022

Månad

2022

öre/kWh

2023

öre/kWh

Januari

116,50

110,60

Februari

87,60


Mars

141,70


April

99,60


Maj

109,60


Juni

135,80


Juli

95,60


Augusti

238,70


September

244,80


Oktober

97,10


November

161,40


December

294,90


Snittpris under året

151,94

110,60

Timpris

Vill du själv styra din elkostnad? Timpris passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning och som noggrant följer elpriserna på elbörsen. Då kan du genom att använda elen i ditt hem på ett så klokt sätt som möjligt spara pengar.

Timpris är ett rörligt elavtal, timme för timme. För att du ska få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal styr du din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är lägre. Timpris kan också vara ett smart val för dig som laddar din elbil hemma.

Hur går det till?

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. När du beställer timprisavtalet hos oss kontrollerar vi att du har en mätare som stöder timmätning.

Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte från din nätleverantör. Bytet av mätare är kostnadsfritt och genomförs inom tre månader från beställning. När bytet ska ske kan det hända att vi kontaktar dig för att komma åt mätaren.

Aktuella elpriser publiceras efter klockan 13.00 för nästkommande dygn.
Här på Nord Pool Länk till annan webbplats. kan du se priser. (Välj område SE3 och valuta SEK). Du kan också se timpriset i vår app.

Till timpriset tillkommer lagstadgade avgifter för elcertifikat, myndighetsavgift, ursprungsgaranti och vårt påslag på 2,5 öre/kWh + moms.

Elavtal för fjärrvärmekund

Du får ett unikt elavtal

Om du är fjärrvärmekund hos oss får du rabatt på ditt elavtal med Falu Energi & Vatten. Det är vårt sätt att visa att fjärrvärmekunderna är en viktig del i att vi kan producera förnybar el i Falun.

Rabatten är 1,5 öre/kWh på den rörliga delen och 10 kr/månad på den fasta avgiften. Rabatten är inklusive moms och gäller valfritt elavtal hos Falu Energi & Vatten.

Du kan bara teckna avtalet på fastigheter som har fjärrvärme. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärme­användningen.

För att teckna elavtal för fjärrvärmekund, kontakta kundtjänst  eller fyll i formuläret nedan. Ange att du är fjärrvärmekund när du tecknar avtalet.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Anvisningspris

Om du inte gjort ett aktivt val av elavtal, då betalar du ett så kallat anvisat pris. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris baserat på den nordiska elbörsen NordPool men med högre påslag och månadsavgift än övriga elavtal. Anvisningspris har ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Anvisningpris för januari 2023


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

119,10

öre/kWh

Moms

29,78

öre/kWh

Elpris inklusive moms

148,88

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

50,00

kr/månad

Jämförpris januari 2023


Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Anvisningspris

148,88

178,88

160,88

151,88

I tabellen ovan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer.

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor


Befintlig kund - vill byta elavtal

Om du vill göra en förändring i ditt avtal, kontakta kundtjänst.

När tiden för ditt avtal håller på att gå ut kommer du att få information om det. Du kan då gå in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst för omteckning. Om du inte gör ett aktivt val kommer avtalet förlängas automatiskt med rörligt pris.

Teckna nytt elavtal i Mina sidor