Elavtal och priser för privatkunder

Den el du köper av oss är förnybar. Vi är dessutom certificerade med Schysst Elhandel så att du kan köpa el utan att bli lurad.

Här kan du läsa om våra olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Falupriset

Exklusivt elavtal för dig som är Falubo

Detta är ett tryggt och bekvämt elavtal för dig som Falubo. Det unika med Falupriset är att det till störst del baseras på den el vi har säkrat upp från vår egen produktion. Det gör att pristopparna dämpas och blir det mest förmånliga elavtalet för Faluborna. Falupriset ger alltså en jämnare prisutveckling än Rörligt pris och Timpris.

Med Falupriset får du ett månadssnittpris på din förbrukning. Falupriset passar dig som vill ha ett tryggt elavtal, utan att behöva följa elpriser på elbörsen.

Grundpriset utgör 80% och sänktes den 1 april från 95 öre/kWh till 55 öre/kWh inkl moms (44 öre exkl moms). Det rörliga priset som utgör 20% baseras på elbörsen Nord Pool. Elcertifikat och övriga inköpskostnader, samt månadsavgift på 40 kr tillkommer.

Falupriset har ingen bindningstid och uppsägningstiden är en månad. Vid eventuella prisändringar på grundpriset aviserar vi i god tid, minst en månad innan på fev.se, samt på fakturan.

Falupriset april 2024
Grundpris Falupriset 44 öre/kWh
Månadsmedelpris Nordpool 56,314 öre/kWh

Prisberäkning

Belopp

Enhet

Grundpris (80%)

35,20

öre/kWh

Månadsmedelpris NordPool SE3 (20%)

11,26

öre/kWh

Elcertifikat

0,60

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Övriga inköpskostnader *)

6,39

öre/kWh

Moms

13,99

öre/kWh

Totalt elpris inklusive moms

69,94

öre/kWh

Månadskostnad inklusive moms

40

kr/månad

*) Övriga inköpskostnader består av elanvändningsprofil, myndighetsavgift och ursprungsgaranti

Nedan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer. Priser är inklusive moms.

Jämförpris Falupriset april 2024

Aktuellt pris öre/kWh

2000 kWh/år

5000 kWh/år

20 000 kWh/år

69,94

93,94

79,54

72,34

Historik

Här kan du se utvecklingen för Falupriset. I tabellen presenteras det totala priset inklusive moms.

Tabell över historiska priser (Falupriset)

Månad

2023

öre/kWh

2024

öre/kWh

Januari

125,67

112,83

Februari

119,96

103,03

Mars

121,38

102,28

April

114,81

69,94

Maj

111,36


Juni

84,32


Juli

81,10


Augusti

82,29


September

76,18


Oktober

81,06


November

95,12


December

112,58


Den rörliga delen baserad på timpris - Falupriset Tim

Du kan välja Falupriset Tim om du är aktiv och engagerad i din elanvändning och noggrant följer elpriserna på elbörsen. Med Falupriset Tim får du ett rörligt pris som baseras på när du använder din el.

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte.

Teckna Falupriset Tim genom att kontakta kundtjänst

Falupriset Vinter

En kombination av Falupriset och Rörligt pris

Med Falupriset Vinter får du en kombination av Falupriset och Rörligt pris. Under vinterperioden november-mars har du samma avtalsvillkor som Falupriset (80 % av priset baseras på ett i förväg fastställt grundpris och resterande 20 % baseras på månadens medelpris på elbörsen Nord Pool).

April-oktober baseras hela priset på månadens medelpris på elbörsen Nord Pool. Elcertifikat och övriga inköpskostnader, samt månadsavgift på 40 kr tillkommer.

Falupriset Vinter passar dig som vill vara säker på att undvika eventuella pristoppar på vintern och vill ha helt rörligt pris under sommaren.

Elcertifikat och övriga inköpskostnader, samt månadsavgift på 40 kr tillkommer.

Falupriset Vinter har ingen bindningstid och uppsägningstiden är en månad. Vid eventuella prisändringar på grundpriset aviserar vi i god tid, minst en månad innan på fev.se, samt på fakturan.

Den rörliga delen baserad på timpris - Falupriset Vinter Tim

Du kan välja Falupriset Vinter Tim om du är aktiv och engagerad i din elanvändning samtidigt som du noggrant följer elpriserna på elbörsen. Den rörliga delen av avtalet baseras på när du använder din el.

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte.

Teckna Falupriset Vinter Tim genom att kontakta kundtjänst

Fast pris

Du har koll på kostnaden

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Faluprisavtal.

Avtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3.

Aktuellt fast pris för leveransstart senast 2024-06-01


1 år

Enhet

Elpris

99,9

öre/kWh

Moms

24,98

öre/kWh

Elpris inklusive moms

124,88

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35

kr

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Aktuella jämförpriser för leveransstart senast 2024-06-01

Fast elpris

Aktuellt pris
öre/kWh

2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

1 år

124,88

145,88

133,28

126,98

Rörligt pris

Ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.

Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 1 månad.

Rörligt pris för elområde SE3 april 2024


Belopp

Enhet

Månadsmedelpris NordPool SE3

56,31

öre/kWh

Elcertifikat

0,60

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Övriga inköpskostnader *)

6,39

öre/kWh

Moms

16,45

öre/kWh

Elpris inklusive moms

82,25

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35,00

kr/månad

*) Elcertifikat, påslag och övriga inköpskostnader ingår i det rörliga priset men tillkommer på grundpriset. "Övriga inköpskostnader" består av elanvändningsprofil, myndighetsavgift och ursprungsgaranti

Nedan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer. Priser är inklusive moms.

Jämförpris elområde SE3 april 2024


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

82,85

103,25

90,65

84,35

Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, inklusive moms.

Tabell över historiska priser elområde SE3 2023-2024 (Rörligt pris)

Månad

2023

öre/kWh

2024

öre/kWh

Januari

138,25

117,13

Februari

122,50

77,38

Mars

122,00

85,75

April

103,50

82,85

Maj

70,38


Juni

81,38


Juli

62,75


Augusti

63,25


September

44,50


Oktober

58,13


November

121,25


December

115,75


Snittpris under året

91,97

90,78

Timpris

Vill du själv styra din elkostnad? Timpris passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning och som noggrant följer elpriserna på elbörsen. Då kan du genom att använda elen i ditt hem på ett så klokt sätt som möjligt spara pengar.

Timpris är ett rörligt elavtal, timme för timme. För att du ska få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal styr du din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är lägre. Timpris kan också vara ett smart val för dig som laddar din elbil hemma.

Hur går det till?

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. När du beställer timprisavtalet hos oss kontrollerar vi att du har en mätare som stöder timmätning.

Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte från din nätleverantör. Bytet av mätare är kostnadsfritt och genomförs inom tre månader från beställning. När bytet ska ske kan det hända att vi kontaktar dig för att komma åt mätaren.

Aktuella elpriser publiceras efter klockan 13.00 för nästkommande dygn.
Här på Nord Pool Länk till annan webbplats. kan du se priser. (Välj område SE3 och valuta SEK). Du kan också se timpriset i vår app.

Till timpriset tillkommer lagstadgade avgifter för elcertifikat, myndighetsavgift, ursprungsgaranti och vårt påslag på 2,5 öre/kWh + moms.

Elavtal för fjärrvärmekund

Du får ett unikt elavtal

Om du är fjärrvärmekund hos oss får du rabatt på ditt elavtal med Falu Energi & Vatten. Det är vårt sätt att visa att fjärrvärmekunderna är en viktig del i att vi kan producera förnybar el i Falun.

Rabatten är 1,5 öre/kWh på den rörliga delen och 10 kr/månad på den fasta avgiften. Rabatten är inklusive moms och gäller valfritt elavtal hos Falu Energi & Vatten.

Du kan bara teckna avtalet på fastigheter som har fjärrvärme. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärme­användningen.

För att teckna elavtal för fjärrvärmekund, kontakta kundtjänst  eller fyll i formuläret nedan. Ange att du är fjärrvärmekund när du tecknar avtalet.

Vill du teckna elavtal?

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Anvisningspris

Om du inte gjort ett aktivt val av elavtal, då betalar du ett så kallat anvisat pris. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris baserat på den nordiska elbörsen NordPool men med högre påslag och månadsavgift än övriga elavtal. Anvisningspris har ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Anvisningpris för april 2024


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

94,30

öre/kWh

Moms

23,58

öre/kWh

Elpris inklusive moms

117,88

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

50,00

kr/månad

Jämförpris april 2024


Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Anvisningspris

117,88

147,88

129,88

120,88

 

I tabellen ovan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer.

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal?

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor


Befintlig kund - vill byta elavtal

Om du vill göra en förändring i ditt avtal, kontakta kundtjänst.

När tiden för ditt avtal håller på att gå ut kommer du att få information om det. Du kan då gå in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst för omteckning. Om du inte gör ett aktivt val kommer avtalet förlängas automatiskt med rörligt pris.

Teckna nytt elavtal i Mina sidor