Elavtal och priser för privatkunder

All vår el är faluproducerad, alltså producerad här i vår kommun. Det är vad vi kallar lokalt. Vi är dessutom certificerade med Schysst Elhandel så att du kan köpa el utan att bli lurad. Vi levererar ren el till dig, producerad av förnybara energikällor.

Här kan du läsa om våra olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Fast pris

Du har koll på kostnaden

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1 eller 3 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 50/50-avtal.

Avtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3.

Aktuella fasta priser för leveransstart senast 2022-10-01


1 år

3 år

Enhet

Elpris

165,90

119,90

öre/kWh

Moms

41,48

29,98

öre/kWh

Elpris inklusive moms

207,38

149,88

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35

35

kr


Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

‌Aktuella jämförpriser för leveransstart senast 2022-10-01

Fast elpris

Aktuellt pris
öre/kWh

2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

1 år

207,38

228,38

215,78

209,48

3 år

149,88

170,88

158,28

151,98Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag

Vill du teckna elavtal klicka här Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Rörligt pris

Ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.

Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Rörligt pris för maj 2022


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

105,50

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Elcertifikat

1,60

öre/kWh

Moms

27,40

öre/kWh

Elpris inklusive moms

137,00

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35,00

kr/månad


Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Jämförpris maj 2022


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

137,00

158,00

145,40

139,10


Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

Tabell över historiska priser 2021-2022

Månad

2021

öre/kWh

2022

öre/kWh

Januari

56,30

116,50

Februari

62,40

87,60

Mars

43,30

141,70

April

39,10

99,60

Maj

50,10

109,60

Juni

46,30


Juli

65,30


Augusti

73,40


September

99,20


Oktober

73,50


November

100,70


December

194,70


Snittpris under året

75,36

111,00

Timpris

Vill du själv styra din elkostnad? Timpris passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning och som noggrant följer elpriserna på elbörsen. Då kan du genom att använda elen i ditt hem på ett så klokt sätt som möjligt spara pengar.

Timpris är ett rörligt elavtal, timme för timme. För att du ska få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal styr du din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är lägre. Timpris kan också vara ett smart val för dig som laddar din elbil hemma.

Hur går det till?

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. När du beställer timprisavtalet hos oss kontrollerar vi att du har en mätare som stöder timmätning.

Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte från din nätleverantör. Bytet av mätare är kostnadsfritt och genomförs inom tre månader från beställning. När bytet ska ske kan det hända att vi kontaktar dig för att komma åt mätaren.

Aktuella elpriser publiceras efter klockan 13.00 för nästkommande dygn.
Här på Nord Pool Länk till annan webbplats. kan du se priser. (Välj område SE3 och valuta SEK.) Till timpriset tillkommer lagstadgade avgifter för elcertifikat, myndighetsavgift och vårt påslag på 2,5 öre/kWh + moms.

Mixpris 50/50

Fast och rörligt pris samtidigt

Med mixpris får du halva elanvändningen till fast pris och den andra halvan till rörligt pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen. Bindningstiden för 50/50-avtalen är 1 eller 3 år.

Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Mixpris 50/50-avtal.

Mixpris 50/50 (baserat på rörligt pris för maj 2022)


1 år

3 år

Enhet

Elpris

137,75

114,75

öre/kWh

Moms

34,44

28,69

öre/kWh

Elpris inklusive moms

172,19

143,44

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35

35

öre/kWh

Jämförpris (baserat på rörligt pris för maj 2022)

Mixpris 50/50

Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000

kWh/år

1 år

159,69

180,69

168,09

161,79

3 år

134,69

155,69

143,09

136,79


Aktuella priser samt historik för det rörliga priset hittar du under rubrikerna Fast pris och Rörligt pris. Även vid mixpris är månadsavgiften 35 kr/månad inklusive moms.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Elavtal för fjärrvärmekund

Du får ett unikt elavtal

Om du är fjärrvärmekund hos oss får du rabatt på ditt elavtal med Falu Energi & Vatten. Det är vårt sätt att visa att fjärrvärmekunderna är en viktig del i att vi kan producera förnybar el i Falun.

Rabatten är 1,5 öre/kWh på den rörliga delen och 10 kr/månad på den fasta avgiften. Rabatten är inklusive moms och gäller valfritt elavtal hos Falu Energi & Vatten.

Du kan bara teckna avtalet på fastigheter som har fjärrvärme. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärme­användningen.

För att teckna elavtal för fjärrvärmekund, kontakta kundtjänst  eller fyll i formuläret nedan. Ange att du är fjärrvärmekund när du tecknar avtalet.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Anvisningspris

Om du inte gjort ett aktivt val av elavtal, då betalar du ett så kallat anvisat pris. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris baserat på den nordiska elbörsen NordPool men med högre påslag och månadsavgift än övriga elavtal. Anvisningspris har ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Anvisningpris för maj 2022


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

118,1

öre/kWh

Moms

29,53

öre/kWh

Elpris inklusive moms

147,63

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

50,00

kr/månad

Jämförpris maj 2022


Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Anvisningspris

147,63

177,63

159,63

150,63

I tabellen ovan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer.

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal - klicka här för formulär Länk till annan webbplats.

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor


Befintlig kund - vill byta elavtal

Om du vill göra en förändring i ditt avtal, exempelvis ändra från rörligt till fast pris, kontakta kundtjänst.

När tiden för ditt avtal håller på att gå ut kommer du att få information om det. Du kan då gå in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst för omteckning. Om du inte gör ett aktivt val kommer avtalet förlängas automatiskt med rörligt pris.

Teckna nytt elavtal i Mina sidor