Elavtal och priser för privatkunder

Den el du köper av oss är förnybar. Vi är dessutom certificerade med Schysst Elhandel så att du kan köpa el utan att bli lurad.

Här kan du läsa om våra olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Falupriset

Exklusivt elavtal för dig som är Falubo

Detta är ett tryggt och bekvämt elavtal för dig som Falubo. Det unika med Falupriset är att det till störst del baseras på den el vi har säkrat upp från vår egen produktion. Det gör att pristopparna dämpas och blir det mest förmånliga elavtalet för Faluborna. Falupriset ger alltså en jämnare prisutveckling än Rörligt pris och Timpris.

Med Falupriset får du ett månadssnittpris på din förbrukning. Falupriset passar dig som vill ha ett tryggt elavtal, utan att behöva följa elpriser på elbörsen.

Grundpriset utgör 80% och är 70 öre/kWh fram till och med 30 november 2023. Från 1 december justeras grundpriset till 95 öre/kWh. Det rörliga priset som utgör 20% baseras på elbörsen Nord Pool. Elcertifikat och övriga inköpskostnader, samt månadsavgift på 40 kr tillkommer.

Falupriset har ingen bindningstid och uppsägningstiden är en månad. Vid eventuella prisändringar på grundpriset aviserar vi i god tid, minst en månad innan på fev.se, samt på fakturan.

Falupriset oktober 2023
Grundpris Falupriset 56 öre/kWh
Månadsmedelpris Nordpool 33,061 öre/kWh

Prisberäkning

Belopp

Enhet

Grundpris (80%)

44,80

öre/kWh

Månadsmedelpris NordPool SE3 september (20%)

6,61

öre/kWh

Elcertifikat

0,60

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Övriga inköpskostnader *)

10,34

öre/kWh

Moms

16,21

öre/kWh

Totalt elpris inklusive moms

81,06

öre/kWh

Månadskostnad inklusive moms

40

kr/månad

*) Övriga inköpskostnader består av elanvändningsprofil, myndighetsavgift och ursprungsgaranti

Nedan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer. Priser är inklusive moms.

Jämförpris Falupriset oktober 2023

Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

81,06

105,06

90,66

83,46

Historik

Här kan du se utvecklingen för Falupriset. I tabellen presenteras det totala priset inklusive moms.

Tabell över historiska priser (Falupriset)

Månad

2022

öre/kWh

2023

öre/kWh

Januari


125,67

Februari


119,96

Mars


121,38

April


114,81

Maj


111,36

Juni


84,32

Juli


81,10

Augusti


82,29

September


76,18

Oktober


81,06

November

150,86


December

179,61


Den rörliga delen baserad på timpris - Falupriset Tim

Du kan välja Falupriset Tim om du är aktiv och engagerad i din elanvändning och noggrant följer elpriserna på elbörsen. Med Falupriset Tim får du ett rörligt pris som baseras på när du använder din el.

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte.

Teckna Falupriset Tim genom att kontakta kundtjänst

Fast pris

Du har koll på kostnaden

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Faluprisavtal.

Avtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3.

Aktuellt fast pris för leveransstart senast 2024-01-01


1 år

Enhet

Elpris

99,9

öre/kWh

Moms

24,98

öre/kWh

Elpris inklusive moms

124,88

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35

kr

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Aktuella jämförpriser för leveransstart senast 2024-01-01

Fast elpris

Aktuellt pris
öre/kWh

2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

1 år

124,88

145,88

133,28

126,98

Rörligt pris

Ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.

Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 1 månad.

Rörligt pris för elområde SE3 oktober 2023


Belopp

Enhet

Månadsmedelpris NordPool SE3

33,06

öre/kWh

Elcertifikat

0,60

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Övriga inköpskostnader *)

10,34

öre/kWh

Moms

11,63

öre/kWh

Elpris inklusive moms

58,13

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

35,00

kr/månad

*) Elcertifikat, påslag och övriga inköpskostnader ingår i det rörliga priset men tillkommer på grundpriset. "Övriga inköpskostnader" består av elanvändningsprofil, myndighetsavgift och ursprungsgaranti

Nedan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer. Priser är inklusive moms.

Jämförpris elområde SE3 oktober 2023


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

58,13

79,13

66,43

60,23

Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, inklusive moms.

Tabell över historiska priser elområde SE3 2022-2023 (Rörligt pris)

Månad

2022

öre/kWh

2023

öre/kWh

Januari

145,63

138,25

Februari

109,50

122,50

Mars

177,13

122,00

April

124,50

103,50

Maj

137,00

70,38

Juni

169,75

81,38

Juli

119,50

62,75

Augusti

298,38

63,25

September

306,00

44,50

Oktober

121,38

58,13

November

201,75


December

368,63


Snittpris under året

189,93

86,66

Timpris

Vill du själv styra din elkostnad? Timpris passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning och som noggrant följer elpriserna på elbörsen. Då kan du genom att använda elen i ditt hem på ett så klokt sätt som möjligt spara pengar.

Timpris är ett rörligt elavtal, timme för timme. För att du ska få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal styr du din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är lägre. Timpris kan också vara ett smart val för dig som laddar din elbil hemma.

Hur går det till?

För att du ska kunna ha avtal om timpris behöver du ha en elmätare som mäter din förbrukning per timme. När du beställer timprisavtalet hos oss kontrollerar vi att du har en mätare som stöder timmätning.

Har du inte rätt typ av mätare så ordnar vi det genom att beställa ett mätarbyte från din nätleverantör. Bytet av mätare är kostnadsfritt och genomförs inom tre månader från beställning. När bytet ska ske kan det hända att vi kontaktar dig för att komma åt mätaren.

Aktuella elpriser publiceras efter klockan 13.00 för nästkommande dygn.
Här på Nord Pool Länk till annan webbplats. kan du se priser. (Välj område SE3 och valuta SEK). Du kan också se timpriset i vår app.

Till timpriset tillkommer lagstadgade avgifter för elcertifikat, myndighetsavgift, ursprungsgaranti och vårt påslag på 2,5 öre/kWh + moms.

Elavtal för fjärrvärmekund

Du får ett unikt elavtal

Om du är fjärrvärmekund hos oss får du rabatt på ditt elavtal med Falu Energi & Vatten. Det är vårt sätt att visa att fjärrvärmekunderna är en viktig del i att vi kan producera förnybar el i Falun.

Rabatten är 1,5 öre/kWh på den rörliga delen och 10 kr/månad på den fasta avgiften. Rabatten är inklusive moms och gäller valfritt elavtal hos Falu Energi & Vatten.

Du kan bara teckna avtalet på fastigheter som har fjärrvärme. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärme­användningen.

För att teckna elavtal för fjärrvärmekund, kontakta kundtjänst  eller fyll i formuläret nedan. Ange att du är fjärrvärmekund när du tecknar avtalet.

Vill du teckna elavtal?

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor

Anvisningspris

Om du inte gjort ett aktivt val av elavtal, då betalar du ett så kallat anvisat pris. Vårt anvisningspris är ett rörligt pris baserat på den nordiska elbörsen NordPool men med högre påslag och månadsavgift än övriga elavtal. Anvisningspris har ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Anvisningpris för oktober 2023


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

85,00

öre/kWh

Moms

21,25

öre/kWh

Elpris inklusive moms

106,25

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

50,00

kr/månad

Jämförpris oktober 2023


Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Anvisningspris

106,25

136,25

118,25

109,25

 

I tabellen ovan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer.

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal?

Har du redan elavtal med oss och det snart går ut? Teckna nytt i Mina sidor


Befintlig kund - vill byta elavtal

Om du vill göra en förändring i ditt avtal, kontakta kundtjänst.

När tiden för ditt avtal håller på att gå ut kommer du att få information om det. Du kan då gå in på Mina sidor eller kontakta kundtjänst för omteckning. Om du inte gör ett aktivt val kommer avtalet förlängas automatiskt med rörligt pris.

Teckna nytt elavtal i Mina sidor