Elavtal och priser för privatkunder

Vi vill som ditt lokala energibolag värna om vår natur och gör allt vi kan för att minska den globala växthuseffekten. Därför levererar vi ren el till dig. El som produceras av förnybara energikällor.

Här kan du läsa om våra olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Fast pris

Du har koll på kostnaden

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 50/50-avtal.

Avtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3

Fast pris (start senast 2019-12-01)


1 år

3 år

5 år

Enhet

Elpris

47,90

46,90

46,90

öre/kWh

Moms

11,98

11,73

11,73

öre/kWh

Totalt elpris

59,88

58,63

58,63

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

25

25

25

kr


Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Jämförpris (start senast 2019-12-01)

Fast elpris

Aktuellt pris
öre/kWh

2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

1 år

59,88

74,88

65,88

61,38

3 år

58,63

73,63

64,63

61,13

5 år

58,63

73,63

64,63

61,13

 

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag

Vill du teckna elavtal klicka här

Rörligt pris

Ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.

Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Rörligt pris för augusti 2019


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

40,90

öre/kWh

Påslag

2,50

öre/kWh

Moms

11,48

öre/kWh

Elcertifikat

2,50

öre/kWh

Elpris inklusive moms

57,38

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

25,00

kr/månad

 

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Jämförpris augusti 2019


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

57,38

72,38

63,38

58,88

 

Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms

Tabell över historiska priser 2018-2019

Månad

2018

öre/kWh

2019

öre/kWh

Januari

38,50

66,40

Februari

47,00

57,10

Mars

53,20

49,50

April

47,80

48,20

Maj

42,40

43,00

Juni

54,10

32,00

Juli

63,40

42,80

Augusti

67,80

45,90

September

62,60


Oktober

56,20


November

61,30


December

61,90


Snittpris under året

54,68

 48,11

 

Mixpris 50/50

Fast och rörligt pris samtidigt

Med mixpris får du halva elanvändningen till fast pris och den andra halvan till rörligt pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen. Bindningstiden för 50/50-avtalen är 1, 3 eller 5 år.

Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Mixpris 50/50-avtal.

Aktuella priser samt historik för det rörliga priset hittar du under fast och rörligt pris.

Vill du teckna elavtal klicka här

Fjärrvärmekundpris

Du får ett unikt elavtal

Om du är fjärrvärmekund hos oss kan du köpa el till specialpris. Du kan bara teckna avtalet på fastigheten som har fjärrvärme. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärmeanvändningen.

Du kan teckna avtalet när som helst under året. Priset sätts årligen och avtalet förnyas automatiskt med ett år i taget om du inte säger upp det senast 30 november.

Fjärrvärmekundpris 2019


Belopp

Enhet

Elpris

51,90

öre/kWh

Moms

12,98

öre/kWh

Totalt elpris inklusive moms

64,88

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

25

kr/månad

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt elnätsbolag tillkommer.

Jämförpris 2019


Aktuellt pris öre/kWh

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Fjärrvärmekundpris

64,88

79,88

70,88

66,38

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal klicka här

Anvisningspris

Om du inte väljer ett avtal, då betalar du ett så kallat anvisat pris. Anvisningspris får du som inte gjort ett aktivt val av elhandelsavtal. Det anvisade priset är oftast högre än priset du får om du gör ett aktivt val. Anvisningspriset ändras vid behov och du får information om prisändringar minst två månader i förväg. Här finns ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Anvisningpris för augusti 2019


Belopp

Enhet

Elpris exklusive moms

40,90

öre/kWh

Påslag

5,00

öre/kWh

Elcertifikat

2,30

öre/kWh

Moms

12,10

öre/kWh

Elpris inklusive moms

60,50

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

40,00

kr/månad

Jämförpris augusti 2019


Aktuellt pris
öre/kWh

2000
kWh/år

5000
kWh/år

20 000
kWh/år

Anvisningspris

60,50

84,50

70,10

62,90

I tabellen ovan jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer

Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Vill du teckna elavtal klicka här

Frågor och kontakt

Vet du inte vilket avtal som passar dig bäst? Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.