Hur räknar vi ut Falupriset?

Här kan du som är intresserad få mer förståelse över hur månadens pris beräknas.

Maj 2023


öre/kWh

Grundpris (80 %)

80

Genomsnittligt pris NordPool elområde 3 (20 %):

39,02

Elcertifikat

0,6

Påslag

2,5

Övrig inköpskostnad (elanvändningsprofil, myndighetsavgift, ursprungsgaranti)

14,18

0,8*80+0,2*39,02+0,6+2,5+14,18 = 89,1 öre/kWh exl moms. 89,1x1,25 = 111,36 öre/kWh inkl moms.