Elens ursprung

Pojke ansluter apparat till el.

Vår el är 100 procent förnybar och ursprungsmärkt, vilket garanterar att du bara köper ren el från förnybara energikällor.

Energi finns överallt omkring oss: i vinden som blåser, i vattnet som forsar i älven, i ved, flis och halm. Energin från vattenkraftens forsande vatten omvandlas i ett kraftverk till el som transporteras till dig och din familj. Där omvandlas den för att göra nytta – som en varm dusch, för att ladda din telefon eller till ljus i en lampa.

Läs mer om att teckna elavtal

Diagram över förnybara källor, 13% Vatten, 59% bioenergi, 28% vindkraft. All el som vi säljer kommer  från 100% förnybar produktion. Fossil koldioxid: 0 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh

Bioenergi

I vårt kraftvärmeverk på Ingarvet använder vi biobränsle som är ett förnybart bränsle. Det kan vara rester från skogen som till exempel grenar, toppar och stubbar. Ett kraftvärmeverk producerar el och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. Med andra ord så används bränslet maximalt. Vi genererar årligen cirka 60 miljoner kWh el vilket ger hushållsel till 12000 villor.

Kraftvärmen är en stor tillgång i energisystemet då den kan producera el helt oberoende av väder och årstid.

Vindkraft

Vindkraften är ett modernt och effektivt sätt att ta till vara på en av naturens oändliga resurser för att producera klimatneutral el.

Vi äger ett vindkraftverk på Högberget i Bjursås och två och ett halvt verk på Tavelberget i Linghed. Tillsammans genererar de drygt 20 miljoner kWh el varje år, vilket motsvarar hushållsel till 4000 villor.

Vattenkraft

Vattenkraft är ett av de mest effektiva och klimatsmarta sätten att generera el. Vattenkraften är förnybar eftersom vattnet inte förbrukas utan hela tiden kommer tillbaka i form av nederbörd. Produktionen av vattenkraft påverkas av hur stor nederbörden är.

Vi äger fem vattenkraftstationer som är belägna vid Faluån, Sundborn, Korsnäs, Lustebo och Kniva. Tillsammans genererar de ca 10 miljoner kWh per år, det ger hushållsel till 2000 villor.