Elsnack med Per

En man som heter Per Magnusson står vid en grön skog. Han ser lagom glad ut.

Elpriserna är ena stunden låga och andra stunden höga. Kanske är dina funderingar många? För att uppdatera dig som elkund och skapa förståelse för vad som händer på elmarknaden kommer vi lite då och då att prata med vår produktchef för elhandel Per Magnusson. Vi kallar pratstunden för ”Elsnack med Per”.

Vill du ha koll på de senaste nyheterna om elpriser kan du prenumerara på "Elsnack". Fyll i dina uppgifter nedan.

Elsnack med Per - Mars 2024

Året inleddes med tre veckor kallt väder innan mildare väder tog över och elpriserna i januari blev ungefär som förväntat. Februari bjöd på milt, nederbördsrikt och blåsigt väder och snittpriset för februari blev betydligt lägre än marknadens prognoser.

Mars inleddes med liknande väder som i februari men de senaste dagarna har vädret övergått till kallt och torrt vilket även drivit upp elpriset något.

Vi sänker Falupriset!

Från och med 1 april sänker vi Falupriset. Det nya grundpriset blir 55 öre/kWh (inklusive moms). Det nya grundpriset kommer gälla tills vidare och när det ändras meddelas det nya priset en månad innan.

Med Falupriset kan du känna dig trygg med att du över tid har ett stabilt elpris.

Nytt avtal - Falupriset Vinter

Nu lanserar ett nytt avtal som heter Falupriset Vinter. Med detta avtal får du en kombination av Falupriset och Rörligt pris. Under vinterperioden november-mars har du samma avtalsvillkor som Falupriset (80 % av priset baseras på ett i förväg fastställt grundpris och resterande 20 % baseras på månadens medelpris på elbörsen Nord Pool). Under april-oktober baseras hela priset på månadens medelpris på elbörsen Nord Pool.

- Om du tecknar Falupriset Vinter nu så får du helt rörligt pris i sommar. Du har ändå tryggheten med Falupriset när vintern sen kommer. Rörligt pris är alltid en risk men ger också en möjlighet till låga priser, berättar Per Magnusson som är produktchef för elhandel på FEV.

Det här avtalet ska du teckna om du har en stor del av elanvändningen på vintern, till exempel om du har elvärme eller värmepump som värmekälla, och att du inte är känslig för prisvariationer under sommaren.

Falupriset Vinter Tim

Om du vill att den rörliga delen ska vara baserad på när just du använder din el så finns Falupriset Tim och Falupriset Vinter Tim. Det passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning och som noggrant följer elpriserna på elbörsen.

Läs mer och teckna Falupriset här.

Elsnack med Per - Januari 2024

Vi har nu haft en period med sträng kyla vilket har lett till hög efterfrågan på el och därför har elpriserna varit höga ett tag.

Under perioder med kyla är det viktigt att kraftproduktionen fungerar optimalt, framför allt att kärnkraften har hög tillgänglighet. När det är kallt producerar ofta vindkraften mindre och vattenkraften får arbeta hårt samtidigt som lite nederbörd minskar nivåerna i vattenkraftsmagasinen.

- Under jul- och nyårshelgerna märktes en nedgång i elförbrukningen eftersom många arbetsplatser var stängda, berättar Per Magnusson, produktchef för elhandel på Falu Energi & Vatten.

Just nu befinner vi oss i en mildare väderperiod men snart väntas kylan återvända. Detta kommer återigen öka efterfrågan på el, både för uppvärmning och till våra industrier. Priserna förväntas stiga igen och troligen till betydligt högre nivåer än under jul och nyår.

- Vi kommer att behöva vänja oss vid betydande svängningar i elpriserna även framöver. Kallt väder ökar efterfrågan och resulterar i högre elpriser, medan milt och blåsigt väder genererar mer vindkraft och kan ge betydligt lägre elpriser, säger Per Magnusson.

I framtiden kommer vi också att vara mer beroende av el, och det är viktigt att vi tar ett ökat ansvar för hur och när vi använder el.

Här hittar du fler tips på hur du kan minska din förbrukning. Länk till annan webbplats.

Falupriset - ett tryggt elavtal

För dig som bor i Falu kommun rekommenderar att teckna Falupriset.

Syftet med Falupriset är tryggheten att undvika pristoppar och få ett långsiktigt stabilt elpris. Genom att en del av priset är rörligt så gynnas du också när spotpriserna är låga.

Falupriset består av ett grundpris (80 procent) och ett rörligt pris (20 procent). Grundpriset är förnärvarande 95 öre/kWh. Elcertifikat och övriga inköpskostnader, samt månadsavgift 40 kr tillkommer.

Målet just nu är att behålla grundpriset under resten av vintern och att vi ska kunna sänka det till våren.

Läs mer och teckna Falupriset här.

Elsnack med Per - september

Under juli och augusti har vi på många håll fått stora mängder med regn. Hög vattenkraftproduktion i kombination med låg förbrukning har gjort att spotpriserna varit låga under sommaren vilket gynnat kunder med rörligt pris.

Läget i vattenkraftmagasinen är gott vilket ger en bra grund inför hösten och vintern sett ur vattenkraftperspektiv. Men får vi en torr fortsättning på hösten så kan magasinsläget fortfarande försämras inför vintern.

Flera faktorer som påverkar

Sista veckan i augusti kopplades Sveriges största kärnkraftreaktor Oskarshamn 3 bort från elnätet på grund av problem i turbinanläggningen. För oss som bor i elområde 3 innebar det att vi under några dagar fick samma spotpriser som i elområde 4 (södra Sverige). Det resulterade i att priset blev tre gånger högre än i elområdena 1 och 2 i norra Sverige. Det här visar sårbarheten med det svenska elsystemet där vi har ett stort överskott på elproduktion i norr medan det mesta av förbrukningen sker i södra halvan.

- Det vi kan säga säkert om elpriset är att det kommer fortsätta variera. Det kommer vara väldigt låga och väldigt höga priser även framöver, säger Per Magnusson, produktchef elhandel på Falu Energi & Vatten.

Vad tror vi om vintern?

Hur vädret blir kommande vinter är ju svårt att förutspå, men prognosen för vinterns elpriser är just nu betydligt gynnsammare än för ett år sedan. Då räddades situationen av att vi efter en kall inledning av december fick en mild vinter med relativt stabila elpriser.

Skulle vi få en kall vinter eller störningar i kraftproduktionen är risken stor att de höga elpriserna kommer tillbaka.

Falupriset ger stabilt elpris

Om du vill ha ett tryggt elavtal och inte vill spekulera i hur det rörliga pris kommer att utvecklas är Falupriset ett bra alternativ.

Syftet med Falupriset är tryggheten att undvika pristoppar och få ett långsiktigt stabilt elpris. Genom att en del av priset är rörligt så gynnas kunderna också när spotpriserna är låga.

Den 1 november firar Falupriset 1 år och vi är så glada att det här exklusiva avtalet bidrog till att många Falubor sparade en hel del pengar förra vintern.

Tips inför vintern

Förra årets höga elpriser bidrog till minskad elförbrukning i Sverige. Tänk på vad du använder elen till. Att hushålla med el ger inte bara lägre kostnader för stunden utan kommer även att bidra till ett lägre elpris på sikt.

Elsnack med Per - maj

Under maj månad har den kraftiga vårfloden gett tillfälligt låga priser. Även vindkraft och solel har bidraget till de sjunkande priserna. Vi går också mot varmare väder vilket minskar efterfrågan på el och det ger lägre priser.

Vad händer med elpriset under sommaren?

- Vädret spelar stor roll för hur elpriset utvecklar sig. Det finns prognoser som pekar på att vi kan gå mot en torr och varm sommar. Senast vi hade en sådan var 2018 och då var det ovanligt höga priser för att vara sommar, berättar Per Magnusson.

Blir sommaren torr med lite nederbörd, påverkas vattenkraften. En torr och varm sommar betyder också ofta att det inte blåser så mycket vilket påverkar vindkraften och allt det här ger stigande elpriser.

Sedan 2018 har antalet solcellsanläggningar ökat rejält och detta kan komma att dämpa priserna om sommaren blir solig.

Hur påverkas Falupriset?

Falupriset består av ett grundpris (80 procent) och ett rörligt pris (20 procent). Grundpriset är, och har varit ända sedan starten, 1 kr/kWh.

De kunder som har Falupriset har haft en betydligt lägre kostnad under den gångna vintern än de som haft ett rörligt avtal.

– Nu kommer vi sänka grundpriset från den 1 juni med 30 procent. Det nya grundpriset blir 70 öre/kWh (inklusive moms). Det här priset kommer hållas åtminstone fram till hösten, meddelar Per.

Om priset ska höjas kommer vi att meddela våra kunder en månad i förväg på fakturan och på vår webbplats.

Elsnack med Per - mars

Elpriset i januari och februari blev betydligt lägre än marknadens prisprognoser innan årsskiftet. Det är framför allt milt, nederbördsrikt och blåsigt väder som haft en dämpande inverkan på elpriset. Även minskad elanvändning och sjunkande bränslepriser på kontinenten har varit bidragande faktorer.

En positiv konsekvens av de höga elpriserna 2022 är att intresset för att hushålla med el är större än någonsin. Många kunder har också blivit mer medvetna om vikten av att ha ett elavtal som minskar risken för riktigt höga elpriser. En hel del tänker också på att det är viktigt med elavtal från ett seriöst och schysst elhandelsföretag.

Stort intresse för Falupriset

Falu Energi & Vatten är certifierade för Schysst elhandel och intresset för att teckna Falupriset har varit mycket stort. Förutom att Falupriset är mycket konkurrenskraftigt så kommer elen från förnybar elproduktion i Falu kommun vilket säkerställs med ursprungsgarantier.

– En stor fördel med Falupriset är att du som kund kan känna dig trygg med att du över tid har ett stabilt elpris som minskar risken för höga priser. Glädjande nog har vi inte behövt justera grundpriset i Falupriset sedan lanseringen i november 2022, berättar en glad Per Magnusson, produktchef för el, Falu Energi & Vatten.

Även om vintern går mot sitt slut är det just nu inget som tyder på att elpriset kommer att vara lågt under våren och sommaren. Prognosen för våren, som det ser ut nu, är att den blir kylig.

– Hur vädret blir i sommar kan ju ingen riktigt säga men regnigt och blåsigt väder ger lägre elpriser än varmt och soligt väder, säger Per Magnusson.

Under sommarhalvåret använder de flesta betydligt mindre el än under vintern vilket gör att elpriset har mindre betydelse för kostnaden.

Det senaste året har visat att uppsidan är betydligt större än nedsidan vilket betyder att det finns en gräns för hur lågt elpriset kan bli men att priset tidvis kan bli väldigt högt.

Falupriset ger trygghet

Falupriset är det tryggaste och mest prisvärda elavtalet vi kan erbjuda dig just nu. Det unika med Falupriset är att det till störst del baseras på den el vi har säkrat upp från vår egen produktion. Det gör att pristopparna dämpas och blir det mest förmånliga elavtalet för Faluborna. Falupriset ger alltså en jämnare prisutveckling än Rörligt pris och Timpris.

Ursprungsmärkning - en förklaring

Ursprungsmärkningen garanterar ursprunget på el. För varje enhet el (MWh) som produceras, skapas även en ursprungsgaranti som talar om var elen kommer ifrån. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion.

Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få ursprungsgarantier och som utfärdar ursprungsgarantierna.

Läs mer om Falupriset

Elsnack med Per - januari

Nu i dagarna kommer fakturan på el för december månad. Eftersom månaden var kall och vi hade låg vindkraftproduktion under de första veckorna i december fick vi mycket höga elpriser i Sverige. Det kalla vädret gjorde också att vi använde mer el än vid en mild decembermånad.

De höga priserna innebär att många elkunder riskerar att få en hög elräkning för december.

Per Magnusson, vår elhandelschef hjälper oss förstå det här med elpriser och vad du som kund kan göra nu när fakturan kommer.

– För dig som inte har överskott i din hushållsbudget blir höga elkostnader extra kännbara. Efter de höga elpriserna i början av december sjönk priset under helgerna och mellandagarna men totalt sett över perioden har vi haft prisrekord, berättar Per Magnusson.

Skjuta på betalningen

Om du har svårigheter att betala är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst så tidigt som möjligt. Vi erbjuder inga generella avbetalningsplaner för elräkningarna, utan det hanteras genom individuella prövningar.

– Vårt råd är ändå att undvika skjuta upp betalningen eftersom det fortfarande är några månader kvar av vintern och det kommer fler elräkningar som ska betalas, säger Per.

Stödet från regeringen.

Det elprisstöd som beslutades av regeringen i slutet av oktober planeras att betalas ut av Försäkringskassan i februari 2023. Den 9 januari kom regeringen med ett förslag om ett utökat elprisstöd för november och december 2022 som då kommer att betalas ut under våren.

Se över din elanvändning

 • Ett råd inför de kommande månaderna är att se över den elanvändning du har hemma samt planera din ekonomin för flera månader framöver.
 • Till exempel kan du flytta elanvändningen till tider som gör att elsystemet avlastas, det bidrar också till lägre elpriser. Topparna är som högst på morgonen och kvällen. Det finns stora vinster om vi kan minska elanvändningen då.
 • Du kan också se också över ditt elavtal. Ett tips till dig som bor i Falun, här erbjuder vi Falupriset där pristopparna kapas.

Fortsätt minska din elanvändning

En positiv effekt av de höga elpriserna är att vi som bor i Falun har minskat vår elanvändning med 10-15% under oktober till december 2022. Med andra ord så har vi blivit medvetna om vikten av att hushålla med el och att det inte bara ger lägre kostnader för stunden utan även bidrar till ett lägre elpris på sikt.

Fortsätt tänka på hur du använder din el.
Tack för att du bidrar! Tillsammans skapar vi framtidens Falun.

Här hittar du fler tips på hur du kan minska din förbrukning.

Läs mer om Falupriset

Mer information om elprisstödet hittar du här Länk till annan webbplats.

Elsnack med Per - oktober

Elpriserna fortsätter att vara höga och så här inför vintern är frågorna många. Kommer det alltid vara så här höga priser? Vad kan jag göra för att minska elanvändningen?

Därför är det dags för ett elsnack med Per Magnusson, vår elhandelschef som får svara på några av de frågor som just nu är på tapeten.

Han får svara på två av de vanligaste frågorna:

 1. Vad kan jag göra för att minska på min elanvändning?
 2. Vilket elavtal ska jag välja?

1. Du kan dra ditt strå till stacken

Eftersom energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd behöver vi alla hjälpas åt. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Om vi alla hjälps åt kommer det innebära lägre elpriser.

Det här är några saker du kan göra:
Varje liten förändring gör skillnad i det stora hela. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet.

 • Använd el vid rätt tid på dygnet.
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta vårt gemensamma elsystem.
 • Sänk värmen inomhus.
  Detta gäller speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Stäng av apparater och släck lamporna.
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Tänk efter vad du använder el till.
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den.

Tipsen är hämtade från Energimyndighetens hemsida och där finns mycket mer att läsa. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

2. Vilket avtal ska du välja?

Varken vi eller någon annan vet med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas i vinter. Men för dig som bor i Falun (hela Falu kommun såklart) har vi tagit fram elavtalet Falupriset. Ett exklusivt elavtal för dig som bor i Falu kommun.

Så här fungerar Falupriset:

 • 80% av din elanvändning baseras på ett förmånligt grundpris som till stor del är kopplat till vår egen lokala och förnybara elproduktion.
 • 20% baseras på det rörliga priset på elbörsen Nord Pool.

På det här sättet kan vi dämpa pristopparna och ge dig som Falubo ett tryggare elpris. Falupriset kommer vara vårt mest prisvärda och hållbara alternativ, för dig som bor i Falun.

Läs mer om Falupriset och hur du tecknar avtalet

Elsnack med Per - juni

Första snacket blev under juni och handlar bland annat om när priserna började stiga, orsakerna till det och hur du som kund kan tänka nu under sommaren och hösten.

Till att börja med…

 • Sverige är idag uppdelat i fyra olika elområden och priserna mellan dessa områden kan skilja sig åt. Falun tillhör område 3.
 • Sverige påverkas också av elpriserna i andra länder eftersom vi ingår i en gemensam och sammankopplad elmarknad med övriga Europa.
 • Priset beror på utbud och efterfrågan. Största delen av den el som produceras säljs till den nordiska elbörsen, Nordpool. Elhandlarna behöver köpa den mängd el kunderna behöver på Nordpool och köp- och säljbud ger ett elpris varje timme året runt. Det är så elmarknaden fungerar.
 • När du väljer att köpa lokalproducerad el från Falu Energi & Vatten garanterar vi att den mängd du köper producerats lokalt i Falun. Det är genom så kallade ursprungsgarantier som vi kan säga så. Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag och du som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. Det är på det viset du som kund säkerställer att ditt val av elbolag går i linje med ditt intresse för lokal miljö och hållbarhet.

Här kan du läsa mer om vår produktion.

Stor efterfrågan på energi

Början till prisuppgången kom efter att restriktionerna lättat. Efterfrågan på energi steg snabbt och elpriserna påverkades bland annat av höga priser på naturgas som används till elproduktion i många europeiska länder.

De senaste månaderna har även kriget i Ukraina haft stor påverkan på elpriserna. Restriktioner mot och från Ryssland har inneburit minskad export av naturgas till Europa vilket fått gaspriserna att stiga. Exporten av rysk el till Finland har stoppats helt.

Höga priser även på sommaren

De höga gaspriserna på kontinenten fortsätter att ha stor påverkan på priset i elområde 3 och 4.

- Vatten- och vindkraftproduktion har också påverkan på elpriset och vi får räkna med kraftiga svängningar även under sommaren, berättar Per Magnusson.

Elprognos inför hösten och vintern

Till hösten och vintern är det mycket som pekar på att elpriserna kan öka ytterligare. Så länge kriget pågår kommer priserna att vara höga. Länder på kontinenten fyller på sina gaslager för att klara den kommande vintern och det håller uppe gaspriserna. Vädret under sommaren och hösten påverkar förutsättningarna.

- Just nu har vi låga vattenkraftmagasin i Norden och det krävs mycket nederbörd för att förbättra läget. Om kommande vinter blir mild eller kylig har så klart också betydelse för elpriserna, säger Per.

Vad kan du tänka på

Det är en utmaning att komma med någon form av rekommendation kring hur man ska tänka eller göra som elkonsument idag. Eftersom elmarknaden varit svajig den senaste tiden med historiskt höga och låga elpriser är det svårt att förutspå elprisutvecklingen på sikt. Det gör att du får betala höga priser för elavtal som är helt- eller delvis fasta. Att minska sin elanvändning är bästa sättet att spara pengar.

Tips!

 • Tänk efter hur du använder din el. Kör din tvättmaskin när den är full. Välj låg temperatur eller sparprogram. Likaså med diskmaskinen.
 • Lägg undan pengar till elräkningen - Inför hösten och vintern bör du som kan lägga undan pengar redan nu inför vintern. Inflationen gör att mycket kommer att bli dyrare i vinter.
 • Välj en Schysst elhandlare - Teckna elavtal med företag som är certifierade för ”Schysst Elhandel”. Under oroliga tider passar tyvärr en del oseriösa företag på att locka till sig kunder. Var observant om du blir kontaktad av en elsäljare som lovar låga elpriser.

Här på Energiföretagens sida kan du läsa mer om schysst elhandel. Länk till annan webbplats.

Läs mer på Energimarknadsinspektionen om orsakerna bakom höga elpriser. Länk till annan webbplats.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter