Din elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i bostaden. Mätaren är fjärravläst, vilket gör att vi kan läsa av din elanvändning automatiskt. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning och det blir enklare att slutavläsa elen om du flyttar.

För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen. Om bostadens ström är bruten med huvudströmbrytaren eller om huvudsäkringarna är urskruvade kan vi inte få några värden. Då får du en uppskattad faktura från oss.

Kontroll av elmätare

Mätaren är av hög kvalitet och visar väldigt sällan fel. Misstänker du ändå att något är fel med mätaren kan du kontakta vår kundtjänst. Det är möjligt att beställa en kontroll av mätaren, men tänk på att du själv kan få bekosta kontrollen om det visar sig att det inte är något fel på mätaren.

När vi kontrollerar elmätaren monterar vi upp en extra mätare som under en viss tid körs parallellt med originalmätaren.

Om du vill beställa en kontrollmätning, kontakta kundtjänst

Ta bort elmätare

Om du av någon anledning vill ta bort en eller flera mätare anlitar du en behörig elinstallatör. Elinstallatören informerar oss om ändringen.

Läs mer om att säga upp elnäts­anslutning

Nu byter vi alla elmätare

Under åren 2020-2024 kommer vi att byta ut alla elmätare. Det gör vi på grund av kommande lagkrav som gäller från och med år 2025.

Vad innebär mätarbytet för dig?

Ett mätarbyte tar cirka 15 minuter. Under själva bytet behöver vi tillfälligt bryta strömmen hos dig.

Du kommer att få information i god tid innan bytet ska ske. Om du bor i villa eller har en enskild fastighet får du information och en inbokad tid via brev. Om din mätare sitter inomhus behöver du vara hemma och släppa in oss, men sitter den utomhus behöver du inte vara hemma när vi kommer.

Om du bor i flerbostads­hus får du information via anslag i trapphuset.

Behöver du boka om tiden så kommer det att finnas information i brevet om hur du går tillväga. Den som kommer till dig för mätarbytet kan vara vår egen eller inhyrd personal. Personalen kan alltid legitimera sig.

Efter bytet av elmätare

Den nya mätaren kommer att rapportera in förbrukning som vanligt. Du kommer inte att märka någon skillnad.

Däremot har den nya elmätaren nya funktioner, bland annat ges möjlighet att mäta förbrukning per timme.

För oss som elnätsägare ger de nya mätarna bättre möjlighet att titta på kvaliteten på elleveransen, bland annat så kan vi fjärravläsa spänningsivån, vilket ger oss bättre möjlighet att optimera driften.

Läs mer om våra samarbeten i projektet (till nyhet)

Bild på ny elmätare

Så här ser den nya elmätaren ut.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.