Aktuellt om elprisstödet

Regeringen och Svenska kraftnät har presenterat ett förslag till elprisstöd för höga elpriser. Stödet gäller hushåll i elprisområde 3 och 4 för 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Försäkringskassan inleder utbetalningar den 20 februari 2023. Det betyder att du som är berättigad till elprisstöd har dina pengar på kontot några dagar senare. Det är viktigt att du som ska få stöd har ett registrerat bankkonto hos Swedbank.

Du får elstöd om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.

Registrera bankkonto senast 13 februari

Få elstödet utbetalt tidigt till ditt bankkonto oavsett vilken bank du har genom att registrera kontot i Swedbanks kontoregister senast den 13:e februari 2023.

Det går att registrera sig i kontoregistret efter det datumet men då kommer utbetalningen senare. Du behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla ditt konto till kontoregistret.

Det går även att kontrollera eller ändra konto för utbetalningen i Swedbanks kontoregister. Om ditt konto inte är registrerat i kontoregistret får du utbetalningen senare via en utbetalningsavi. Klicka här så kommer du till Swedbanks kontoregister. Länk till annan webbplats.

Varning för bedragare!

Varken vi, Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Hur mycket du får bestäms utifrån:

  • hur hög din elförbrukning varit under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.
  • Kunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka för att få stöd om kunden har haft en faktisk kostnad för el som överstiger 75 öre/kWh.

Så här räknar du som bor i elområde 3 ut hur mycket stöd du får:

SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Detta stöd gäller utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022.

Vill du veta mer detaljer kring förslaget hänvisar vi till Försäkringskassan, Länk till annan webbplats. Svenska kraftnät Länk till annan webbplats. samt Regeringens hemsida. Länk till annan webbplats.

Så tar du reda på din elförbrukning

För att skapa dig en uppfattning om hur många kilowattimmar du förbrukar kan du titta på senaste fakturan från oss. Du gör det enkelt genom att logga in på Mina Sidor och klickar dig vidare på Min energianvändning. Där visas elförbrukningen för din eller dina anläggningar. Du når också Mina sidor via vår app. Så här laddar du ner appen! 

Bakgrund till elprisstöd

Myndigheten Svenska Kraftnät fick under hösten 2022 uppdrag av regeringen att undersöka hur ett högkostnadsskydd för höga elpriser skulle kunna se ut. Fem miljoner kunder är berättigade någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor.

Den 22 december 2022 fick Försäkringskassan uppdrag från regeringen att betala ut elstöd till privatkunder. Stödet gäller retroaktivt för perioden oktober 2021 – september 2022 och dig som bor i elprisområde 3 (dit Falun hör) och område 4 (södra Sverige).