Aktuellt om elprisstödet

Regeringen och Svenska kraftnät har presenterat ett förslag till högkostnadsskydd för höga elpriser inför kommande vinter. Tidigare kompensation gällde för vintern 2021/2022.

Myndigheten Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur ett högkostnadsskydd för höga elpriser ska se ut. Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag och organisationer. Stödet gäller retroaktivt för perioden oktober 2021 – september 2022 och dig som bor i elprisområde 3 (dit Falun hör) och område 4 (södra Sverige).

Hur mycket du får bestäms utifrån:

  • hur hög din elförbrukning varit under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.
  • Kunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka för att få stöd om kunden har haft en faktisk kostnad för el som överstiger 75 öre/kWh.

Så här räknar du som bor i elområde 3 ut hur mycket stöd du får:

SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Detta stöd gäller utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022. När och hur pengarna ska betalas ut finns det ännu inget beslut om.

Mer information kommer under november. Vill du veta mer detaljer kring förslaget hänvisar vi till Svenska kraftnät Länk till annan webbplats. samt Regeringens hemsida Länk till annan webbplats..

Så tar du reda på din elförbrukning

För att skapa dig en uppfattning om hur många kilowattimmar du förbrukar kan du titta på senaste fakturan från oss. Du gör det enkelt genom att logga in på Mina Sidor och klickar dig vidare på Min energianvändning. Där visas elförbrukningen för din eller dina anläggningar. Du når också Mina sidor via vår app. Så här laddar du ner appen!