Elmätarbyte kring Slussen

Karta över området kring Slussen, Främby, Nedre Norslund osv

Vi har påbörjat arbetet med att byta elmätare i områdena Källviken, Kvarnberget, Daglöstäkten, Järnet, Nedre Norslund och Slussen. I arbetet med att byta mätare har vi tagit hjälp av vår entreprenör Hydrostandard.

Områden som vi besöker fram till december är:

  • Kvarnberget
  • Östra Främby
  • Järnet
  • Daglöstäkten
  • Nedre Norslund
  • Slussen
  • Källviken

För att kunna byta mätaren ska den vara fullt tillgänglig och vägen fram till mätaren ska vara framkomlig utan hinder. Sitter din mätare utomhus behöver du inte vara hemma vid bytet. Vår entreprenör besöker din fastighet och utför bytet.

Sitter mätaren inomhus behöver fastighetsägaren eller utsedd person vara hemma och släppa in teknikern. Vi bokar då en tid för bytet.

Mätarbytet innebär ett strömavbrott på max 15 minuter.

När mätarbytet är klart tar vår tekniker med sig den gamla mätaren för återvinning.

Läs mer om hur mätarbytet går till här