Corona - viktig information

Intvålade händer

Här kan du läsa om de försiktighetsåtgärder vi vidtagit kopplade till coronaviruset.

Som kund till oss kan du känna dig trygg med att våra medarbetare och entreprenörer följer riktlinjerna som myndigheterna gått ut med gällande att inte vara på jobbet om man uppvisar sjukdomssymtom.

Falu Energi & Vatten har informerat alla medarbetare och entreprenörer om hygienåtgärderna som bäst skyddar mot smitta, bland annat att tvätta händerna ofta.
Vi undviker fysisk kontakt och håller avstånd.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit ett antal åtgärder som finns på den här sidan.

Vi följer läget och anpassar våra åtgärder

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till kund. Vi följer därför rekommendationerna från myndigheterna och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå.

Informationen på denna sida och våra åtgärder uppdateras därefter.

Åtgärder

När vi besöker dig i hemmet

Du ska känna dig trygg med att vi gör vad vi kan för att hindra smittspridningen. Så här arbetar vi inför och under ett hembesök:

  • Om du har ett inbokat besök från oss och har något sjukdomssymtom som exempelvis feber, ont i halsen, hosta, andningsbesvär eller andra förkylningssymtom ber vi dig att boka om besöket. Kontakta kundtjänst.
  • Är det ett akut problem hör du självklart av dig så löser vi det på bästa sätt. Uppge då vid felanmälan att du är sjuk. Kontakta kundtjänst.

Vid hembesök kommer våra medarbetare fråga dig innan vi går in i bostaden om du eller någon i hushållet visar sjukdomssymtom. Om du är sjuk kommer vi att boka om besöket. Om ditt problem är akut kommer vi att hjälpa dig och följa aktuella hygienrutiner.

Omboka om du har symtom

Om du har ett inbokat besök från oss och har något sjukdomssymtom som exempelvis feber, ont i halsen, hosta, andningsbesvär eller andra förkylningssymtom ber vi dig att boka om besöket.

Kontakta kundtjänst

Vid besök på återvinningscentralerna

Öppettider

Under vardagar har vi väldigt få besökare på Falu återvinnings­central, men på helgerna väldigt många besökare, vilket leder till trängsel. Så om möjligt - besök återvinnings­centralen en vardag!

På Falu återvinningsscentral har vi flyttat ut batterier, lampor, lysrör och tv-skärmar så att du kan lämna dem utan att behöva gå in i ett slutet rum. Farligt avfall lämnar du på ett bord.

Har du material till Återbruket lämnar du det på en disk vid porten så tar personalen hand om det. Personal finns på insidan.

För övrigt ber vi er hålla avstånd så gott det går.

För dig som är företagare

Betalning: Många företag påverkas hårt av coronaviruset. Om du som företagskund drabbas av betalningssvårigheter gällande våra tjänster ska du kontakta vår kundtjänst innan dina fakturor förfaller.

Sophämtning: Om coronaviruset påverkar ditt behov av att få sopkärlen tömt finns det några saker som du kan göra utan att behöva avbeställa sophämtningen helt. Ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper de dig med att minska antalet tömningar.

Kontakta oss

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.