Arbete på fjärrvärmenätet i Lilla Källviken -Tallen

På grund av arbeten på fjärrvärmenätet på Stortallsvägen så kommer värmen och varmvattnet på i Lilla Källviken - Tallenområdet att vara avstängt måndag 27/6 mellan klockan 20:00 till 24:00
Tiderna är ungefärliga och vi hoppas kunna bli klara tidigare, ni kommer att ha tillgång till kallvatten under arbetet.
Med vänlig hälsning
Falu Energi & Vatten

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej