Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Svängningar i fjärrvärmenät

P.g.a. produktionsstörningar har trycksvängningar i fjärrvärmenätet uppstått under morgonen (kan ge upphov till oljud i värmeväxlare). Fel avhjälpt.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej