Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Testning av brandposter vecka 40-41

Under vecka 40-41 testar vi brandposter i områdena Herrhagen/Slätta, Stenslund, Varggården, Ingarvet, Elsborg, Kvarnberget, Främby, Lilla Källviken, Källviken, Nedre Gruvriset, Tallen och Samuelsdal. Krondiket, Pilbo och Gamla Berget.
I samarbete med Räddningstjänsten Dala Mitt utför vi kapacitetstester på brandposter. Under vecka 40-41 utförs testerna i ditt område. Du kan märka av arbetet genom ett kortare tryckfall och grumligt vatten. Vattnet kan även vara missfärgat en tid efter att vi är klara med arbetet. Sätt kallvattnet på rinn tills missfärgningen försvinner.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja