Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Testning av brandposter vecka 43 onsdag-fredag

Med start 26 oktober testar vi brandposter i områdena Sundborn, Karlborn, Danholn, Blixbo, Baggärdet och Karlsbyheden.
I samarbete med Räddningstjänsten Dala Mitt utför vi kapacitetstester på brandposter. Under vecka 43 utförs testerna i ditt område. Du kan märka av arbetet genom ett kortare tryckfall och grumligt vatten. Vattnet kan även vara missfärgat en tid efter att vi är klara med arbetet. Sätt kallvattnet på rinn tills missfärgningen försvinner.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja