Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Vattenläcka Slätta

Drabbade områden är Slätta skogen, delar av varggården samt Slätta 3.
Läckan är funnen och reparationsarbeten har påbörjats.
Vattentankar har utplacerats på 2 platser.
Tunnlandsvägen/Kapplandsvägen.
Samt Taxi zon 5 Stångtjärnsvägen 371
Slättaskogen trycksätts nu med en tank ut på nätet.
Så det kan bli variationer på vattentrycket i din fastighet.

Vattnet kan även vara missfärgat en tid efter att arbetet slutförts.
Sätt kallvattnet på rinn tills missfärgningen försvinner.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej