Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Pantmaskin, Falu ÅVC

Rengöring av pantmaskin av extern entreprenör. Maskinen inte tillgänglig under denna tid.

Gäller: Återvinning

Start:

Slut:

Planerat: Nej