Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Arbete på fjärrvärmenätet Ingarvet - Slättaskogen - Varggårdsvägen

P g a reparationsarbeten vid Skyfallsvägen kommer fjärrvärmenätet att vara tillfälligt avstängt. Avstängningen berör kunder på Ingarvet, Slättaskogen och Varggårdsvägen. Kallvatten berörs inte.
Sluttiden är ungefärlig.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Ja