Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Underhållsarbete webbplatsen fev.se

Måndag den 2 januari mellan kl.17:00 och 18:00 genomförs ett underhållsarbetet på webbplatsen fev.se.
Arbetet kan medföra längre svarstider under kortare perioder.

Gäller: Kundtjänst

Start:

Slut:

Planerat: Ja