Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Störning fjärrkyla

Vi har för närvarande en störning på fjärrkyleproduktionen pga strömbortfall.

Gäller: Elnät

Start:

Slut:

Planerat: Nej