Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Bad i Vikasjön , vid Vika kyrkby, på egen risk - uppdatering

Just nu sker badning i Vikasjön, vid Vika kyrkby, på egen risk på grund av ett avloppsutsläpp från pumpstationen vid Stora Vattugatu Vika Kyrkan. Åtgärder pågår med bland annat provtagning av badvatten. För uppdateringar kring läget – följ våra driftstörningar här på sidan.

UPPDATERING 230803 angående bad i Vikasjön:
Det var ett litet utsläpp, då pumpstationen var avstängd kort tid. Men vi följer vår rutin och tar prover, sätter upp skyltar och informerar som försiktighetsåtgärd, då vi vill vara helt säkra på att vattnet är ok att bada i.
Risken vid bad gäller endast närmast pumpstationen, alltså i Vikasjön vid Vika kyrkby. I övriga Vikasjön ska det inte vara någon fara att bada.

Provsvar för badvattnet väntas på tisdagen den 8 augusti.

UPPDATERING 230808 - Badvattnet är tjänligt, ok att bada igen.

Gäller: Kundtjänst

Start:

Slut:

Planerat: Nej