Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Underhållsarbete webbplatsen fev.se

Natten den 12-13 september kommer underhållsarbete att genomföras på nätverksrelaterad utrustning kopplad till webbplatsen fev.se. Det kan göra att fev.se drabbas av kortare störningar.

Gäller: Kundtjänst

Start:

Slut:

Planerat: Ja