Störning Fjärrkyla

I väntan på reservdelar för en utav våra kylmaskiner kan det uppstå driftstörningar framförallt dagtid vid varmare utomhustemperaturer.
Det kan innebära för vissa kunder att det kommer en förhöjd framledningstemperatur till centralen.
Vi planerar att reparera kylmaskinen 04/06 och därmed kommer störningarna upphöra.

Gäller: Fjärrkyla

Start:

Slut:

Planerat: Nej