Vattenavstängning Industrivägen Svärdsjö

På grund av arbeten på vattenledningsnätet behöver vi stänga vattnet. Berörd fastigheter är budade med lapp.

Det kan ta längre tid om arbetet är mer komplicerat än vi planerat.
Tappa därför upp vatten till husbehov innan vi stänger av det.
Tänk också på att vi kan släppa på vattnet tidigare än aviserat.
Se till att kranarna är avstängda när ni går hemifrån.
När vi släpper på vattnet igen kan det vara missfärgat. Det är inte farligt. Spola kallvatten i kran, så försvinner missfärgningarna.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja