Tekniskt arbete med Mina sidor kl 12-13 den 26 juni

På grund av systemunderhåll kan du inte logga in på Mina sidor mellan klockan 12.00-13.00 den 26 juni.

Gäller: Kundtjänst

Start:

Slut:

Planerat: Ja