Driftstörningar och avbrott

Här får du information om avbrott i vår leverans av el, fjärrvärme, fjärrkyla, sophämtning, stadsnät, vatten & avlopp och om det är problem att nå kundtjänst. Vi uppdaterar sidan löpande.

Aktuella och planerade driftstörningar

Här visas en lista med alla driftstörningar utom el. För elavbrott se kartan:

För information om driftavbrott på enskilda laddstationer för elbilar hänvisar vi till Fortum Charge & Drives karta över laddstationer.länk till annan webbplats

Elavbrott

Kartan visar endast driftstörningar på elnätet, aktuella och åtgärdade.

Röd knappnålPågående avbrott
Grön knappnålÅtgärdade avbrott
Laddar...

Aktuella driftstörningar och planerade avbrott visas på kartan i 48 timmar. Klicka på nålen för detaljer. Ser du inget på kartan, zooma ut för att få bättre överblick.

De flesta strömavbrott visas på kartan, men det finns ingen garanti för att alla aktuella strömavbrott visas.

Avbrottsersättning vid elavbrott

Om du har drabbats av ett sammanhängande elavbrott som varat mer än 12 timmar har du normalt sett rätt till avbrottsersättning.

Läs mer om ersättning vid elavbrott

Kontakta oss med din felanmälan

Har du upptäckt ett driftavbrott som vi inte är medvetna om?

Gör en felanmälan