Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Bevattningsbegränsningar i flera områden

Vi uppmanar till försiktighet med vattenförbrukningen och inför bevattningsbegränsningar inom områdena:

Hosjö- Karlslund
Kniva-Lisselbo
Danholn
Karlsbyheden
Sundborn
Toftbyn.

Det innebär att alla som bor i områdena från och med 24 juni endast får använda en större mängd vatten, exempelvis vattna gräsmattor, mellan klockan 23.00 till klockan 05.00.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej