Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Störning fjärrkyla

Start och stop av anläggningar medför periodvis hög temperatur på fjärrkyla nätet.

Gäller: Fjärrkyla

Start:

Slut:

Planerat: Nej