Avstängning fjärrvärme Kvartsstigen

Hej!
På grund av arbeten på fjärrvärmenätet på Kvartsstigen så kommer värmen och varmvattnet till fastigheterna Kvartsstigen 1- 15 samt Glimmerstigen 1,3 och 5 att vara avstängt torsdag 3/9 mellan klockan 08:00 till 13:00
Tiderna är ungefärliga och vi hoppas kunna bli klara tidigare, ni kommer att ha tillgång till kallvatten under arbetet.
Med vänlig hälsning
Falu Energi & Vatten

Gäller: Fjärrvärme

Start: 2020-09-03 kl. 08.00

Slut: 2020-09-03 kl. 13.00

Planerat: Ja