Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Avstängning fjärrvärme

Tryckstegring Tallen stoppas mellan 15-30 min. Källviken och Tallen området berörs.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Ja