Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Rörarbeten kan orsaka lukt i centrum

Arbeten sker under dagen 23/9 och ikväll på Falugatan och Östra Hamngatan.

Ingen vattenavstängning kommer att ske. Under arbetet kan du använda avloppet, men vänligen begränsa utsläppet i möjligaste mån för att undvika översvämning.

En lukt av polyesterplast kan komma in genom ventilationen. Den kan du vädra ut efter att arbetet avslutats.

Arbetet sker ute i gatan, så inget tillträde behövs till bostäder eller verksamheter.

Vi hoppas ni har överseende med detta.

Arbetet sker för att säkerställa driftsäker bortledning av spill- och dagvatten. Det är Aarsleff Rörteknik som på uppdrag av Falu Energi och Vatten utför rengöring, renovering och inspektion av rörledningar.

Eventuella frågor besvaras av personal på plats eller platschef Benjamin Phannabat 0709-413 403.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja