Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Arbete med fjärrvärmenätet på Ingarvet

Delar av fjärrvärmenätet berörs idag av leveransavbrott p g a inkopplingsarbeten. Detta påverkar värme och varmvatten, kallvatten påverkas ej.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Ja