Arbete med fjärrvärmenätet på Ingarvet

Delar av fjärrvärmenätet berörs idag av leveransavbrott p g a inkopplingsarbeten. Detta påverkar värme och varmvatten, kallvatten påverkas ej.

Gäller: Fjärrvärme

Start: 2020-11-19 kl. 08.00

Slut: 2020-11-19 kl. 16.00

Planerat: Ja