Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Länsbodarna/Herrgårdsviken vatten åter tjänligt att dricka

UPPDATERING 2020-11-25: Vi har fått svar på vattenprov och det är nu åter tjänligt att dricka.

2020-11-24 Efter ett arbete med ledningsnätet i området behöver boende koka vattnet i väntan på svar på dricksvattenprov.
Prov på dricksvattnet är taget och skickat till lab. Resultatet beräknas vara klart under onsdag eftermiddag/kväll.
En vattentank finns utplacerat i Länsbodarna 19 vid mötesplats. och Herrgårdsviken 52.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej