Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Störningar Fjärrvärme

Problem i fjärrvärmeproduktionen kan leda till oregelbunden fjärrvärmetemperatur.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej