Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Vattenavstängning Boställesvägen Vika

På grund av arbeten (Läcklagning) på vattenledningsnätet utanför Dellner Brakes/Boställesvägen så kommer vattnet till fastigheter där att vara avstängt torsdag från klockan 8.00 tills vi blir klara under dagen.
Tappa därför upp vatten till husbehov innan vi stänger av det.
Vattnet kan även vara missfärgat en tid efter att arbetet slutförts. Sätt kallvattnet på rinn tills missfärgningen försvinner.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej