Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Reparation fjärrvärmenätet

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet stängs nätet på Hästbergsringen under arbetet. Värme och varmvatten berörs, kallvatten påverkas ej.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Ja