Felsökning på dricksvattennätet i Toftbyn

På grund av höga flöden på dricksvattennätet är vi ute och letar efter en läcka. Det kan förekomma att vattnet kan komma och gå.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej