Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Störning fjärrkyla

På grund av underhållsarbete i produktionsanläggningen kan leverans av fjärrkyla variera under dagen.

Gäller: Fjärrkyla

Start:

Slut:

Planerat: Ja