Ojämn leverans fjärrkyla

Akut underhåll av producerande kylanläggning

Gäller: Fjärrkyla

Start:

Slut:

Planerat: Nej