Arbete på fjärrvärmenätet, Dora Lindgrens väg

Del av fjärrvärmenätet avstängt för underhållsarbete, kallvatten berörs ej.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Ja