Vattenavstängning Sockenvägen

Hej!
Detta är ett meddelande från Falu Energi & Vatten!
På grund av arbeten på vattenledningsnätet på Sockenvägen så kommer vattnet till din fastighet att vara avstängt onsdag den 6/10 mellan klockan 09:30 till 13:30.
Det kan ta längre tid om arbetet är mer komplicerat än vi planerat. Tappa därför upp vatten till husbehov innan vi stänger av det. Tänk också på att vi kan släppa på vattnet tidigare än aviserat. Se till att kranarna är avstängda när ni går hemifrån.
Vattnet kan även vara missfärgat en tid efter att arbetet slutförts. Sätt kallvattnet på rinn tills missfärgningen försvinner.
Med vänlig hälsning
Falu Energi & Vatten

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja