Vattenavstägning Vika medan läcksökning pågår

På grund av ett större vattenläckage på dricksvattennätet i Vika så kommer vattnet till fastigheter där att vara avstängt till och från nu inatt medans läcksökning pågår mellan onsdag-torsdag 2022-01-12/13 klockan 23.00 till 06.00
Detta gäller bara fastigheter som har kommunalt dricksvatten.
Vattnet kan även vara missfärgat en tid efter att arbetet slutförts. Sätt kallvattnet på rinn tills missfärgningen försvinner.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej