Vi har ett viktigt uppdrag till avdelningschef för kraft, värme och kyla

Vill du vara med och på ett tydligt sätt bidra till utvecklingen av ett hållbart Falu kommun? Nu söker vi en avdelningschef till Kraft, värme och kyla.

Falu Energi & Vatten förändrar sin organisation och rekryterar tre nya avdelningschefer till ledningsgruppen. Du kommer in i ett mycket spännande skede där vi lägger fokus på ett närvarande ledarskap. I din roll kommer du att vara en del av företagets ledningsgrupp och medverka aktivt till företagets utveckling.

I den här annonsen söker vi en avdelningschef för kraft/värme/kyla. Området omsätter cirka 250 miljoner och har 30 medarbetare.

Kraft, värme & kyla ansvarar för leveransen av fjärrvärme och fjärrkyla till våra kunder. Avdelningen producerar också elkraft i kraftvärmeverket och vattenkraftstationer, och tillverkar pellets. Vi är nätägare och anläggningsägare för komponenterna som ryms inom verksamheterna. 

Det bästa med jobbet

I rollen som avdelningschef för kraft/värme/kyla har du stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen - i kommunen, regionen och genom de samarbeten vi har och vill utveckla ännu mer.

Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Vill du vara med?

Din uppgift som avdelningschef innebär främst att ansvara för våra anläggningar inom ditt verksamhetsområde. Det innebär att drift, underhåll och investeringar sker på ett optimalt sätt så att vi kan fortsätta att utveckla energisystemet och leverera förnybar energi till våra kunder till konkurrenskraftiga priser.

Vår filosofi är att varje energislag ska användas där det gör bäst nytta och energin ska helst användas i flera steg för att i slutändan bli värme. Något som vi sedan distribuerar i vårt moderna distributionsnät för uppvärmning av bostäder eller till industriprocesser.

Vårt energisystem är gemensamt med Borlänge och tillsammans utvecklar vi hela tiden systemet. Du kommer att ha en nyckelroll i det framtida samarbetet.

Verksamheten kan i många delar beskrivas som en processindustri där den förnyelsebara bioråvaran, i form av restprodukter från i huvudsak skogsindustrin, omvandlas till värme och el. En del i det smarta energisystemet är att vid varm väderlek producera kyla och pellets. Pelletsen används sedan som ett stort bioenergilager som kunderna kan använda när de har behov.

Branschen står inför många utmaningar och energipolitikens vindar blåser åt olika håll. Det kräver att vi är lyhörda och genom omvärldsbevakning skapar vi framförhållning för att kunna anpassa verksamheten vid behov. Det sker också teknikutveckling inom området och våra befintliga anläggningar kommer att behöva förnyas framöver. I din roll kommer du att titta vidare på hur anläggningarna ska förnyas, vilka bränslen som ska användas och vilka samarbetsformer som är lämpliga.

En bra kunddialog på energimarknaden är mycket viktigt för oss och du kommer vid behov, tillsammans med Marknadsavdelningen, medverka på kundmöten.

Verksamheten bedrivs på affärsmässig grund och är starkt konkurrensutsatt. Verksamheten ansvarar för företagets enskilt största inköpspost, bränsle, vilket du ansvarar för med stöd av vår inköpsfunktion.

Engagerade medarbetare är ditt bästa recept för att skapa förutsättningar för att säkerställa att vi når våra övergripande mål.

Våra förväntningar på dig

Vi söker dig som vill bidra med ett gott ledarskap och tror på vår ledarfilosofi:

  • att vara en god förebild och ha modet att agera
  • arbeta med tydliga mål och uppföljning
  • aktivt arbeta med samarbete internt och externt
  • att ge rak och tydlig feedback i syfte att utveckla människor och verksamhet

Vi förväntar oss ett närvarande ledarskap, likaså en förmåga att höja blicken och jobba strategiskt med företagets utveckling tillsammans med övriga i ledningsgruppen.

Du har en akademisk utbildning inom relevant område eller så har du skaffat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Vi kommer att göra stora investeringar inom flera verksamhetsområden och som ansvarig för kostnaderna krävs det att du har en affärsmässighet och ekonomisk förståelse. Marknadsavdelningen ansvarar för intäkter, prissättning, produktportföljen och kommunikation med våra kunder.

För oss är det viktigt att grupper och avdelningar inom företaget arbetar tillsammans över verksamhetsgränserna. Genom det tar vi tillvara den samlade kompetensen på bästa sätt. Vi ser samarbete som en framgångsfaktor även utanför företaget och i din roll förväntas du också starta upp och driva olika samarbetsprojekt med andra aktörer i regionen. Det är av stor vikt att kunna lyfta blicken och arbeta tillsammans för att nå våra mål inom bolaget.

Du har goda kunskaper i det svenska språket, tal som skrift, och är van att arbeta i Office-paketet.

Anställningsvillkor

Tjänsten som avdelningschef löper tillsvidare på heltid med placeringsort Falun. Du rapporterar till VD och sitter i ledningsgruppen. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan

I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Registrera din ansökan via länken nedan, senast 2021-06-27.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester och djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.

Vid frågor

Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten: Anna Hansson, anna@hnpar.com, 070-695 64 63 eller Martin Ogemar, martin@hnpar.com, 072-237 21 30

Tillsammans skapar vi framtidens Falun

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 210 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.

Vi finns för våra kunder och vi ser oss som engagerade samhällsbyggare som vågar investera i framtiden och tänka nytt. Det gör vi genom att ha en kultur som bygger på trygghet och utveckling, där vi vågar utmana och utvecklas. Där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet.