Vi söker två sommarjobbare/ praktikanter till VA

Bilden visar en tjej och en kille på knä vid en gatubrunn

Vill du vara med och ta ansvar för världens viktigaste resurs? I sommar tar vi emot två sommarjobbare/praktikanter som kommer att jobba med uppgifter i två projekt. Dels kartläggning av dagvattensystemet i Falu tätort, dels komplettering av uppgifter om befintliga avtal i kartsystemet VA-banken. Låter det som ett spännande uppdrag för dig?

Falu Energi & Vatten är en viktig samhällsbyggare i Falu kommun. Vi drivs av att skapa en framtidssäker infrastruktur som inte bara ska fungera och göra vardagen bekväm för dagens kunder, utan också för framtida generationer. Vi ansvarar för de dagvattenledningar som avleder regn- och smältvatten från staden till recipienterna.

Dagvatten

Dagvattenledningarna finns inlagda i kartsystemet VA-banken (GIS), men i dagsläget är informationen bristfällig. För att få en mer heltäckande bild av dagvattensystemet i VA-banken behöver vi göra inmätningar av ledningar där det saknas och kontrollera ledningsdimensioner. Vi behöver även inventera och mäta in diken och dammar som ingår i den allmänna dagvattenanläggningen.

Vi håller även på att upprätta en hydraulisk datamodell över dagvattensystemet i programmet Mike Plus. För att kunna få ut relevant information från dagvattenmodellen krävs kartläggning av vilka fastigheter och markytor som är anslutna till dagvattensystemet. Även denna typ av utredning kommer att ingå i praktiken.

Servitutsavtal

Vi har ett stort antal servitutsavtal tecknade med olika fastighetsägare runt om i kommunen. För att vi ska få en bättre bild och enklare åtkomst till var dessa avtal finns, vill vi få in dem i VA-banken. För att genomföra det behöver vi gå igenom avtal, skannas in dessa och slutligen digitalisera i kartsystemet.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ha ett spännande och utvecklande sommarjobb hos oss. Du får möjlighet att lära dig mer om VA-branschen, men också chansen att knyta kontakter inför framtida jobb.

  • Inmätning med GPS, inventering av diken, dammar och ledningar (höjder, lägen och dimension).
  • Lägga in inmätningar i kartsystemet VA-banken.
  • Utredning av påkopplade markytor på dagvattennätet.
  • Digitalisera servitutsavtal från olika typer av handlingar i VA-banken.
  • Registrera dagvattenanslutna i kundsystemet BFUS

Du kommer kommer till största delen utföra inventeringar och mätningar gemensamt med din sommarjobbs-/praktikantkollega. Du har också tillgång till handledare vid behov.

Så här introduceras du

Sommarjobbs-/praktikperioden börjar med att du får introduktion av handledare i mätningarna och utredningarna som ska genomföras. Bakgrund och syfte ska tydligt framgå för att du ska kunna vara med och analysera, dra slutsatser av mätningarna som vi genomför.

  • Mät- och kartingenjör kommer att utbilda dig i inmätning och ger en kort introduktion i VA-banken.
  • Arbetskläder, dator, fordon och mätutrustning tillhandahålls av oss under praktikperioden.

Vad krävs för att söka sommarjobb/praktik på VA?

Du som söker:

  • Är studerande på ingenjörs-/civilingenjörsutbildning med inriktning mot VA, GIS eller utbildning som vi bedömer likvärdig, och är i slutet av din utbildning
  • Har god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
  • Har B-körkort

Anställningsvillkor

Visstidsanställning, 3-4 veckors period
Heltid
Tillträde juni, efter skolavslutning
Lön enligt villkor

Välkommen med din ansökan

Registrera din ansökan via länken nedan, senast 2023-03-31. Bifoga din ansökan med CV och ditt personliga brev.

Vid frågor

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VA-strateg Sofia Billvik på 023-77 49 89 eller sofia.billvik@fev.se.

Tillsammans skapar vi framtidens Falun

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 085 miljoner kronor per år och har cirka 220 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.

Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet.